Nr Nazwa raportu Data publikacji Ostateczny termin publikacji Okres zamknięty Okres zamknięty kalendarium
1 Skonsolidowany i jednostkowy
raport roczny za 2016 r.
27.04.2017
(czwartek)
najpóźniej 4 miesiące od zakończenia 2016 r. 30 dni przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości od 29.03.2017
do 27.04.2017
2 Skonsolidowany raport
za I kwartał 2017r.,
zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe
18.05.2017
(czwartek)
najpóźniej 60 dni od zakończenia I kwartału 2017 r. 30 przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości od 19.04.2017
do 18.05.2017
3 Skonsolidowany raport
za I półrocze 2017 r.,
zawierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe
31.08.2017
(czwartek)
najpóźniej 3 miesiące od zakończenia I półrocza 2017 r. 30 dni przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości od 02.08.2017
do 31.08.2017
4 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017r.,
zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe
09.11.2017
(czwartek)
najpóźniej 60 dni od zakończenia III kwartału 2017 r. 30 dni przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości od 11.10.2017
do 09.11.2017