Pobierz informacje o zwołaniu ZWZ INTROL S.A., zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r. w zakładce poniżej.

Ogłoszenie o zwołaniu
Projekty uchwał
Formularze
Informacje o ilości akcji na dzień ogłoszenia
Regulamin Walnego Zgromadzenia
Sprawozdanie Rady Nadzorczej