2018-11-14

INTROL Group – consolidated quarterly report for 3rd quarter of 2018

2018-09-03

INTROL Capital Group – consolidated financial statement for the first half of 2018

2018-05-21

Consolidated quarterly report for the 1st quarter of 2018

2018-04-27

INTROL S.A. – consolidated and individual annual report for 2017, financial statement

2008-11-12

Skonsolidowany raport kwartalny QSr za III kwartał 2008 roku


2008-09-25

Skonsolidowany raport roczny PSr za pierwsze półrocze 2008 roku
2008-08-12

Skonsolidowany raport kwartalny QSr za II kwartał 2008 roku


2008-06-09

Skonsolidowany raport roczny SR za 2007 rok
2008-06-09

Raport roczny SA-R za 2007 rok.

2008-05-14

Skonsolidowany raport kwartalny QSr za I kwartał 2008 roku


2008-02-26

Skonsolidowany raport kwartalny QSr za IV kwartał 2007 roku


2007-11-16

Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2007

2007-11-16

Skonsolidowany raport kwartalny QSr za III kwartał 20072007-11-15

Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2007

2007-11-15

Skonsolidowany raport kwartalny QSr za III kwartał 20072007-11-14

Skonsolidowany raport kwartalny QSr za III kwartał 2007 roku