Nr Nazwa raportu Data publikacji Ostateczny termin publikacji Okres zamknięty Okres zamknięty kalendarium
1 Skonsolidowany i jednostkowy
raport roczny za 2017 r.
27.04.2018
(piątek)
najpóźniej 4 miesiące od zakończenia 2017 r. 30 dni przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości od 28.03.2018
do 27.04.2018
2 Skonsolidowany raport
za I kwartał 2018r.,
zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe
21.05.2018
(poniedziałek)
najpóźniej 60 dni od zakończenia I kwartału 2018 r. 30 dni przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości od 21.04.2018
do 21.05.2018
3 Skonsolidowany raport
za I półrocze 2018 r.,
zawierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe
03.09.2018
(poniedziałek)
najpóźniej 3 miesiące od zakończenia I półrocza 2018 r. 30 dni przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości od 04.08.2018
do 03.09.2018
4 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018r.,
zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe
14.11.2018
(czwartek)
najpóźniej 60 dni od zakończenia III kwartału 2018 r. 30 dni przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości od 15.10.2018
do 14.11.2018