Nr Nazwa raportu Data publikacji Ostateczny termin publikacji Okres zamknięty Okres zamknięty kalendarium
1 Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2020 r. 27.04.2021
(Wtorek)
najpóźniej 4 miesiące od zakończenia 2020 r. 30 dni przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości od 28.03.2021
do 27.04.2021
2 Skonsolidowany raport
za I kwartał 2021 r.,
zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe
21.05.2021
(piątek)
najpóźniej 60 dni od zakończenia I kwartału 2021 r. 30 dni przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości od 21.04.2021
do 21.05.2021
3 Skonsolidowany raport
za I półrocze 2021 r.,
zawierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe
03.09.2021
(piątek)
najpóźniej 3 miesiące od zakończenia I półrocza 2021 r. 30 dni przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości od 04.08.2021
do 03.09.2021
4 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r.,
zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe
16.11.2021
(wtorek)
najpóźniej 60 dni od zakończenia III kwartału 2021 r. 30 dni przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości od 17.10.2021
do 16.11.2021