Nr Nazwa raportu Data publikacji Ostateczny termin publikacji Okres zamknięty Okres zamknięty kalendarium
1 Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2021 r. 27.04.2022
(środa)
najpóźniej 4 miesiące od zakończenia 2021 r. 30 dni przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości od 28.03.2022
do 27.04.2022
2 Skonsolidowany raport
za I kwartał 2022 r.,
zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe
31.05.2022
(wtorek)
najpóźniej 60 dni od zakończenia I kwartału 2022 r. 30 dni przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości od 01.05.2022
do 23.05.2022
3 Skonsolidowany raport
za I półrocze 2022 r.,
zawierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe
02.09.2022
(piątek)
najpóźniej 3 miesiące od zakończenia I półrocza 20212r. 30 dni przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości od 03.08.2022
do 02.09.2022
4 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r.,
zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe
16.11.2022
(środa)
najpóźniej 60 dni od zakończenia III kwartału 2022 r. 30 dni przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości od 17.10.2022
do 16.11.2022