Nr Nazwa raportu Data publikacji Ostateczny termin publikacji Okres zamknięty Okres zamknięty kalendarium
1 Skonsolidowany i jednostkowy
raport roczny za 2019 r.
27.04.2020
(poniedziałek)
najpóźniej 4 miesiące od zakończenia 2019 r. 30 dni przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości od 28.03.2020
do 27.04.2020
2 Skonsolidowany raport
za I kwartał 2020 r.,
zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe
21.05.2020
(czwartek)
najpóźniej 60 dni od zakończenia I kwartału 2020 r. 30 przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości od 21.04.2020
do 21.05.2020
3 Skonsolidowany raport
za I półrocze 2020 r.,
zawierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe
03.09.2020
(czwartek)
najpóźniej 3 miesiące od zakończenia I półrocza 2020 r. 30 dni przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości od 04.08.2020
do 03.09.2020
4 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020r.,
zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe
16.11.2020
(poniedziałek)
najpóźniej 60 dni od zakończenia III kwartału 2020 r. 30 dni przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości od 17.10.2020
do 16.11.2020