Nr Nazwa raportu Data publikacji Ostateczny termin publikacji Okres zamknięty Okres zamknięty kalendarium
1 Skonsolidowany i jednostkowy
raport roczny za 2023 r.
26.04.2024
(piątek)
najpóźniej 4 miesiące od zakończenia 2023 r. 30 dni przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości od 27.03.2024
do 26.04.2024
2 Skonsolidowany raport
za I kwartał 2024 r.,
zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe
23.05.2024
(czwartek)
najpóźniej 60 dni od zakończenia I kwartału 2024 r. 30 przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości od 23.04.2024
do 23.05.2024
3 Skonsolidowany raport
za I półrocze 2024 r.,
zawierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe
04.09.2024
(środa)
najpóźniej 3 miesiące od zakończenia I półrocza 2024 r. 30 dni przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości od 05.08.2024
do 04.09.2024
4 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 r.,
zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe
14.11.2024
(czwartek)
najpóźniej 60 dni od zakończenia III kwartału 2023 r. 30 dni przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości od 15.10.2024
do 14.11.2024