Nr Nazwa raportu Data publikacji Ostateczny termin publikacji Okres zamknięty Okres zamknięty kalendarium
1 Skonsolidowany i jednostkowy
raport roczny za 2018 r.
26.04.2018
(piątek)
najpóźniej 4 miesiące od zakończenia 2018 r. 30 dni przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości od 27.03.2019
do 26.04.2019
2 Skonsolidowany raport
za I kwartał 2019 r.,
zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe
21.05.2019
(wtorek)
najpóźniej 60 dni od zakończenia I kwartału 2019 r. 30 przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości od 22.04.2019
do 21.05.2019
3 Skonsolidowany raport
za I półrocze 2019 r.,
zawierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe
03.09.2019
(wtorek)
najpóźniej 3 miesiące od zakończenia I półrocza 2019 r. 30 dni przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości od 04.08.2019
do 03.09.2019
4 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019r.,
zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe
14.11.2019
(czwartek)
najpóźniej 60 dni od zakończenia III kwartału 2019 r. 30 dni przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości od 16.10.2019
do 14.11.2019