Nr Nazwa raportu Data publikacji Ostateczny termin publikacji Okres zamknięty Okres zamknięty kalendarium
1 Skonsolidowany i jednostkowy
raport roczny za 2022 r.
27.04.2023
(czwartek)
najpóźniej 4 miesiące od zakończenia 2022 r. 30 dni przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości od 28.03.2023
do 27.04.2023
2 Skonsolidowany raport
za I kwartał 2023 r.,
zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe
24.05.2023
(środa)
najpóźniej 60 dni od zakończenia I kwartału 2023 r. 30 przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości od 24.04.2023
do 24.05.2023
3 Skonsolidowany raport
za I półrocze 2023 r.,
zawierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe
05.09.2023
(wtorek)
najpóźniej 3 miesiące od zakończenia I półrocza 2023 r. 30 dni przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości od 06.08.2023
do 05.09.2023
4 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r.,
zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe
16.11.2023
(czwartek)
najpóźniej 60 dni od zakończenia III kwartału 2023 r. 30 dni przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości od 17.10.2023
do 16.11.2023