Pobierz informacje o zwołaniu WZA INTROL S.A., zwołanego na dzień 2 czerwca 2016 r. w zakładce poniżej.

Ogłoszenie o zwołaniu
Projekty uchwał
Formularze
Informacje o ilości akcji na dzień ogłoszenia
Regulamin Walnego Zgromadzenia
Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej – projekt

Regulamin Rady Nadzorczej uwzględniający zmiany, które będą przedmiotem głosowania 2 czerwca 2016 r