Pobierz informacje o zwołaniu NWZ INTROL S.A., zwołanego na dzień 3 kwietnia 2024 r. w zakładce poniżej.

Ogłoszenie o zwołaniu
Projekty uchwałFormularze
Informacje o ilości akcji na dzień ogłoszenia
Regulamin Rady Nadzorczej
Regulamin Walnego Zgromadzenia
Sprawozdanie Rady Nadzorczej