Pobierz informacje o zwołaniu NWZ INTROL S.A., zwołanego na dzień 7 października 2020 r. w zakładce poniżej.

Ogłoszenie o zwołaniu
Projekty uchwał

Formularze
Informacje o ilości akcji na dzień ogłoszenia

Regulamin Rady Nadzorczej
Regulamin Walnego Zgromadzenia
Sprawozdanie Rady Nadzorczej