Pobierz informacje o zwołaniu NWZ INTROL S.A., zwołanego na dzień 9 kwietnia 2019 r. w zakładce poniżej.

Ogłoszenie o zwołaniu
Projekty uchwał
Formularze
Informacje o ilości akcji na dzień ogłoszenia

Regulamin Rady Nadzorczej
Regulamin Walnego Zgromadzenia
Sprawozdanie Rady Nadzorczej