Pobierz informacje o zwołaniu NWZ INTROL S.A., zwołanego na dzień 31 sierpnia 2018 r. w zakładce poniżej.

Ogłoszenie o zwołaniu
Projekty uchwał
Formularze

Informacje o ilości akcji na dzień ogłoszenia
Regulamin Rady Nadzorczej – projekt na 31.08.18
Regulamin Walnego Zgromadzenia
Sprawozdanie Rady Nadzorczej