Pobierz informacje o zwołaniu ZWZ INTROL S.A., zwołanego na dzień 18 czerwca 2019 r. w zakładce poniżej.

Ogłoszenie o zwołaniu

Projekty uchwał


Formularze
Informacje o ilości akcji na dzień ogłoszenia

Regulamin Rady Nadzorczej
Regulamin Walnego Zgromadzenia
Sprawozdanie Rady Nadzorczej