Pobierz informacje o zwołaniu ZWZ INTROL S.A., zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 r. w zakładce poniżej.

Ogłoszenie o zwołaniu
Projekty uchwał


Formularze
Informacje o ilości akcji na dzień ogłoszenia
Regulamin Walnego Zgromadzenia
Sprawozdanie Rady Nadzorczej