Grupa INTROL to własne biura projektowe przygotowujące kompleksowo dokumentacje projektowe dla wszystkich etapów cyklu inwestycyjnego. W ramach usług projektowych realizujemy między innymi:

 • prace studialne i analizy techniczne
 • projekty koncepcyjne
 • projekty procesowe i bazowe
 • projekty techniczne w branżach:
  • technologicznej
  • mechanicznej
  • elektrotechnicznej
  • mechatronicznej
  • pneumatycznej i hydraulicznej
  • budowlano-konstrukcyjnej
  • pomiarów i automatyki
  • elektrycznej
 • projekty zbiorników i rurociągów zgodnie z Dyrektywą 97/23/WE
 • odtwarzanie dokumentacji zbiorników i rurociągów dla potrzeb objęcia ich nadzorem UDT lub celów remontowych
 • dokumentacje techniczne zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczanych do magazynowania materiałów zapalnych, trujących i żrących
 • dokumentacje rejestracyjne urządzeń podlegających pod Dozór Techniczny
 • dokumentację formalno-prawną do uzyskania pozwolenia na budowę

 

Inżynierowie GRUPY INTROL są w stanie zaprojektować i wykonać kompletne instalacje dla potrzeb różnych branż, w szczególności energetyki, oczyszczania powietrza, branży wodno-kanalizacyjnej czy systemów teletechnicznych w inteligentnych budynkach.

Dotychczas biura projektowe INTROL wykonały między innymi:

 • Projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych w Delikatesach ALMA w Warszawie -Wilanów i Lublinie
 • Dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w ramach “Budowy układu wysokosprawnej kogeneracji o mocy 6 MWe na terenie Ciepłowni Miejskiej nr 1 w Kutnie”
 • Projekt koncepcyjny, studium wykonalności, projekt wykonawczy i dokumentacja techniczna w ramach kontraktu „Układ kogeneracji w elektrociepłowni gazowej w Wejherowie o mocy 6,8 MW”
 • Dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza oraz powykonawcza w ramach kontraktu „Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Koninie”
 • Wielobranżowa projekt wykonawczy, dokumentacja techniczna i uzyskanie pozwolenia na budowę w ramach kontraktu „Wykonanie instalacji transportu, magazynowania i przeróbki biomasy EC Kraków”
 • Analiza zagrożeń i zdolności operacyjnych (HAZOP) w ramach zadania “Instalacja wodoru i dwutlenku węgla „Horizon-2” dla LURGI S.A./ Air Liquide Kraków
 • Analiza zagrożeń i zdolności operacyjnych (HAZOP) i analiza SIL w ramach zadania „Instalacja produkcji i magazynowania azotu dla rafinerii Grupy LOTOS SA w Gdańsku”
 • Projekt Wykonawczy w zakresie AKPiA w ramach kontraktu “Wymiana i rozszerzenie systemu DCS na Instalacji Tlenku Etylenu i Glikoli II” dla PKN Orlen S.A. w Płocku
 • Projekt bazowy i wielobranżowy projekt wykonawczy w ramach kontraktu „Modernizacja i intensyfikacja Instalacji Tlenku Etylenu i Glikolu II do 95000 ton/rok” dla PKN Orlen S.A. w Płocku
 • Projekt technologiczny i wykonawczy w ramach kontraktu ”Instalacja Tlenku Propylenu –Stacja odparowania propylenu i węzeł odzysku ciepła” w PCC Rokita S.A. w Brzegu Dolnym
 • Projekt technologiczny i wykonawczy w ramach kontraktu ”Zabudowa kolumny do destylacji chlorobenzenu” w PCC Rokita S.A. w Brzegu Dolnym
 • Projekt wykonawczy w ramach kontraktu ”Zabudowa agregatu prądotwórczego wraz z infrastrukturą” dla Reckitt Benckiser Production S.A. w Nowym Dworze Mazowieckim
 • Wielobranżowy projekt wykonawczy „Instalacja magazynowania i transportu biomasy do palników kotła w EC Zofiówka
 • Wykonanie koncepcji modernizacji istniejących układów oczyszczania gazów na wydziałach produkcji nawozów w ZCh ”Police S.A.
 • Dokumentacja projektowa zbiornika V=3m3 dla ZARMEN Sp. z o.o
 • Projekt techniczny „Stacji azotu bezpieczeństwa do gaszenia TG” dla Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
 • Projekt techniczny wielobranżowy modernizacji kontenera nr 2 pilotażowej instalacji oczyszczania ścieków z IMOS w EDF Rybnik
 • Koncepcja instalacji ppoż. pola zbiorników międzyoperacyjnych dla Petrochemia-Blachownia SA
 • Dokumentacja techniczna chłodnicy 4VRZ dla ARCELOR MITTAL POLAND
 • Dokumentacja, kompletacja dostaw, ocena zgodności w ramach kontraktu „Dostawa zbiorników ciśnieniowych zgodnie z wymogami Dyrektywy 97/23/EC” dla Fluorochemika Poland Sp. z o.o.
 • Projekt bazowy wraz z kalkulacja kosztów inwestycji dla instalacji rozfrakcjonowania alkilatu surowego dla ZCh WARTER Sp. z o.o.
 • Analiza termiczna rurociągów pary i kondensatu z wytwornicy pary dla Zakład Budowy Urządzeń Przemysłowych “STAL-CHEM”
 • Projekt tras sprężonego powietrza do siłowników chłodnicy 120E03 dla FAMET S.A.
 • Wykonanie dokumentacji zgodnie z wymaganiem UDT wymiany dachu dla zbiornika magazynowego wody amoniakalnej dla ZARMEN Sp. z o.o
 • Dokumentacja zgodna z wymaganiem Dyrektywy 97/23/EC rurociągów pary dla potrzeb zabudowy nowej turbiny w EC Zduńska Wola
 • Projekt koncepcyjny “Przejezdny układ pompowy” dla PRO-ZAP Sp. z o .o.
 • Opracowanie schematów P&ID dla wydziału RZ dla SGL CARBON POLSKA S.A.
 • Wieża Cobalt – rozpracowanie technologiczne dla Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A.
 • Odtworzenie rurociągów OXO – dokumentacja wstępna dla Grupa Azoty PROREM Sp. z o.o.
 • Dokumentacja naprawy zbiornika tlenu dla Air Products Gazy sp. z o.o
 • Koncepcja projektowa przyjęcia, magazynowania i przeładunku produktów chemicznych w Bazie Paliw 13 w Zawadówce
 • Projekt budowlany do pozwolenia na budowę „Konstrukcje stalowe podestu obsługowego”
 • Dokumentacja techniczna branży mechanicznej reaktora uwodornienia wraz z urządzeniami peryferyjnymi na terenie SOLVECO S.A.
 • Raport bezpieczeństwa dla instalacji oksyetylatów i propoksylatów (tlenek etylenu, tlenek propylenu) dla SYNTEZA SA Kędzierzyn-Koźle
 • Raport bezpieczeństwa dla instalacji dianu i alkilofenoli

 

 

Zobacz nasze realizacje