INTROL S.A. – spółka holdingowa, koordynująca pracę i zapewniająca finansowanie projektów dla pozostałych spółek.

Szeroki wachlarz usług pozwalający na kompleksowe realizacje inwestycji.

 • INTROL-Energomontaż (http://www.introlenergo.pl/)
  Kompleksowe usługi w zakresie projektowania i montażu instalacji, generalne wykonawstwo inwestycji.
 • Introbat (http://www.introbat.com.pl/)
  Utrzymanie ruchu urządzeń wyposażonych w aparaturę kontrolno-pomiarową i układy sterowania.
 • Atechem (http://www.atechem.pl/)
  Projektowanie i ekspertyzy techniczne dla przemysłu.
 • Pro-Zap (http://www.pro-zap.pl/)
  Projektowanie technologii i systemów automatyzacji procesów przemysłowych.
 • IB Systems (http://www.ibsystems.pl/)
  Projektowanie, wdrażanie i integracja systemów teletechniki, automatyki oraz instalacji elektrycznych.
 • I4Tech (http://www.i4t.pl)
  Projektowanie i budowa instalacji do uzdatniania wody pitnej i technologicznej, gospodarki osadowej i oczyszczania powietrza.
 • Smart In (http://smart-in.eu/)
  Wdrażanie systemów typu “Command & Control” wspomagających procesy podejmowania decyzji w zakresie tematyki Smart City & IoT.

Dystrybucja automatyki przemysłowej i specjalistyczne doradztwo.


Produkcja specjalistycznych rozwiązań dla przemysłu.