INTROL S.A. – spółka holdingowa, koordynująca pracę i zapewniająca finansowanie projektów dla pozostałych spółek.

Szeroki wachlarz usług pozwalający na kompleksowe realizacje inwestycji.

 • INTROL – Energomontaż Sp. z o.o. (www.introlenergo.pl)
  Kompleksowe usługi w zakresie projektowania i montażu instalacji, generalne wykonawstwo inwestycji.

 

 • Introl Automatyka Sp. z o.o.  (www.introlautomatyka.pl) – firma świadcząca usługi w zakresie systemów automatyki, modernizacji maszyn i linii produkcyjnych. Partner Rockwell Automation w programie partnerskim Recognized System Integrator w dwóch dziedzinach – Power i Control.

 

 • Biuro Inżynierskie Atechem Sp. z o.o. (www.atechem.pl/)
  Projektowanie i ekspertyzy techniczne dla przemysłu.

 

 • INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o. (www.pro-zap.pl/)
  Projektowanie technologii i systemów automatyzacji procesów przemysłowych.

 

 • IB Systems Sp. z o.o. (www.ibsystems.pl/)
  Projektowanie, wdrażanie i integracja systemów teletechniki, automatyki oraz instalacji elektrycznych.

 

 • I4TECH Sp. z o.o. (www.i4t.pl)
  Projektowanie i budowa instalacji do uzdatniania wody pitnej i technologicznej, gospodarki osadowej i oczyszczania powietrza.

 

 • Smart In Sp. z o.o. – działalność związana z oprogramowaniem.

 

 • INTROL Automatyka Limanowa Sp. z o.o. – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Dystrybucja automatyki przemysłowej i specjalistyczne doradztwo.

 • INTROL Sp. z o.o. (www.introl.pl)
  Czołowy polski dostawca aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki

 

 • RAControls Sp. z o.o. (www.racontrols.pl/)
  Dostawca sprzętu i oprogramowania Rockwell Automation

 

 • INTROL Automation s.r.o. – przedmiotem działalności jest handel i usługi niewymienione w załącznikach 1 do 3 Ustawy o działalności gospodarczej Republiki Czeskiej. Spółka została założona w celu poszerzenia rynków zbytu na aparaturę kontrolno-pomiarową oraz związane z nią usługi o terytorium Republiki Czeskiej i Słowacji.

 


Produkcja specjalistycznych rozwiązań dla przemysłu.

 • Limatherm S.A. (www.limatherm.pl/)
  Producent odlewanych ciśnieniowych z aluminium.

 

 • Limatherm Sensor Sp. z o.o. (www.limathermsensor.pl/)
  Producent przemysłowych czujników temperatury i dostawca współpracującej z nimi aparatury pomiarowej.

 

 • Limatherm Components Sp. z o.o. (www.limatherm.com/)
  Producent podzespołów i części dla aparatury kontrolno – pomiarowej.

 

 • PWP Inżynieria Sp. z o.o. – Działalność przedsiębiorstwa podzielona jest na pięć segmentów:Pierwszy – roboty instalacyjne w zakres których wchodzą: prace projektowe instalacji elektrycznych, niskoprądowych i sanitarnych, montaż instalacji elektrycznych ŚN i NN, instalacji fotowoltaicznych, instalacji niskoprądowych, systemów zabezpieczeń, monitoringu i AKPiA, instalacji wodnych i kanalizacyjnych, instalacji HVAC, kompleksowa obsługa inwestycji w ramach programu OZE. Drugi – roboty warsztatowe w zakresie których wchodzą: prefabrykacja i montaż konstrukcji stalowych, produkcja i montaż urządzeń przemysłowych, montaż instalacji technologicznych i przemysłowych.Trzeci – serwis urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz roboty warsztatowe. Czwarty – dostawa wysokiej jakości urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków, zagęszczania i odwadniania osadu, przepompowni ścieków i pomp. Piąty –  obsługa serwisowa segmentu czwartego – ta świadczona jest przez własne zespoły serwisowe oraz autoryzowanych przedstawicieli, pokrywając obszar całego kraju. Obok oczyszczalni ścieków jej klientami są również zakłady przemysłowe.