Historia Grupy INTROL sięga 1990 roku, w którym powstało Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów INTROL s.c. Dynamiczny rozwój i ciągle doskonalone kompetencje inżynierskie pozwoliły na stworzenie Grupy, która z powodzeniem przeszła od roli dostawcy i podwykonawcy do roli generalnego wykonawcy inwestycji.

Obecnie Grupa INTROL jest inżynierskim holdingiem dostarczającym zaawansowane rozwiązania dla wielu branż gospodarki, głównie dla energetyki ogólnej i zawodowej, przemysłu, ochrony środowiska, budownictwa, górnictwa i motoryzacji.

Grupa INTROL oferuje kompleksowe usługi inżynierskie realizując inwestycje w obszarach projektowania instalacji, modernizacji bloków energetycznych, układów kogeneracyjnych, automatyzacji procesów, pomiarów przemysłowych, systemów teletechnicznych w inteligentnych budynkach, informatycznych systemów do monitoringu i analizy danych, kompleksowych rozwiązań z obszarów „Internet of Things” i “Smart City”, systemów klimatyzacji i wentylacji oraz instalacji ochrony środowiska. INTROL jest także producentem zaawansowanych urządzeń i elementów dla branży automotive, gospodarki wodno-ściekowej i innych.

Szeroki profil oferowanych usług umożliwia realizację kompleksowych usług począwszy od projektu wstępnego, projektu technicznego i kosztorysu, poprzez produkcję, kompletację dostaw, montaż i rozruch do generalnego wykonawstwa inwestycji.

Od 2007 roku Grupa Kapitałowa INTROL jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Silna pozycja na rynku to zasługa blisko 1600 pracowników, którzy zapewniają naszym Partnerom fachowa wiedzę i doświadczenie, Przywiązując dużą wagę do kwalifikacji personelu, stale doskonalimy umiejętności naszych inżynierów. Dzięki temu zyskaliśmy miano partnera, który radzi sobie z najbardziej skomplikowanymi zadaniami.

399 mln
obrotów
w 2017 r.
1600
pracowników
600
inżynierów