Wiesław Józef Kapral
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe (mgr inżynier),
Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej w Krakowie.

W latach 1997 – 2007 pracował w Spółce kolejno jako Prezes Zarządu (1997- 2005), Dyrektor Naczelny (2000-2005) i Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego (2005-2007).
Od 2005 roku pracuje w INTROL NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. jako prezes zarządu, a od 2007 roku również jako dyrektor naczelny. W 2007 roku spółka została przekształcona w spółkę jawną: Polon Bodziony, Kapral spółka jawna. Od marca 2008 zatrudniony w INTROL S.A. na stanowisku Public Relations Manager.

W latach 1990 – 2000 prowadził działalność gospodarczą jako wspólnik INTROL s.c.
Jest wspólnikiem Polon Bodziony, Kapral spółka jawna.

Pozostaje wspólnikiem Spółki WEKA Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, która jest akcjonariuszem INTROL S.A., dysponując  37,87% głosów na Walnym Zgromadzeniu INTROL S.A.

Krzysztof Andrzej Zyguła – członek niezależny wg. zasady I.Z.1.2 “Dobrych Praktyk 2016”
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe (mgr inżynier),
Ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej.

Od 2001 roku w KLK Technologie Informatyczne Sp. z o.o. w Katowicach jako dyrektor ekonomiczno-finansowy, wiceprezes zarządu (2001 -2006), a od 2006 roku prokurent. Od lipca 2011 r. do sierpnia 2013 r. Prezes Zarządu OK System S.A.

Piotr Dudek – członek niezależny wg. zasady I.Z.1.2 “Dobrych Praktyk 2016”
Członek Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe (mgr)
Ukończył studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania i marketingu oraz ochrony środowiska.

Od lipca 2003 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu AQUA S.A. w Bielsku – Białej.

Katarzyna Anna Kapral

Członek Rady Nadzorczej

Ukończyła w roku 2012 studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Od 1.01.2011 r. jest zatrudniona w INTROL S.A. – początkowo na stanowisku asystenta audytora wewnętrznego, a obecnie na stanowisku specjalisty ds. strategii i rozwoju.

pełni funkcję Wiceprezesa WEKA INVESTMENTS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz jest  wspólnikiem spółki Polon Bodziony, Kapral spółka jawna z siedzibą w Katowicach.

Michał Szafrański – członek niezależny wg. zasady I.Z.1.2 “Dobrych Praktyk 2016”

Członek Rady Nadzorczej

Ukończył Akademię Ekonomiczną in. K. Adamieckiego w Katowicach, specjalizacja finanse i inwestycje oraz studia podyplomowe na kierunku „Finanse i rachunkowość dla zaawansowanych” w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Pełni funkcję:
– Prezesa Zarządu w UNIONNGO Sp. z o.o. oraz w Centrum Finansowo – Szkoleniowym UNION Sp. z o.o. Biuro Rachunkowe TAXMENTOR;
– Głównego Księgowego w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach;
– Doradcy biznesowego w Regionalnym Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej, FRES.

Pan Michał Szafrański posiada duże doświadczenie trenerskie z zakresu księgowości, zarządzania finansami, controllingu, działalności gospodarczej, biznesplanów i innych – ok. 15 lat praktyki trenerskiej, ponad 200 zrealizowanych szkoleń.
Posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów, Zertifikat Deutsch Instytutu Goethego raz LLCI English for Business – Third Level.