Katarzyna Anna Kapral

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Pani Katarzyna Anna Kapral ukończyła w roku 2012 studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Od 1.01.2011 r. jest zatrudniona w INTROL S.A. – początkowo na stanowisku asystenta audytora wewnętrznego, a obecnie na stanowisku specjalisty ds. strategii i rozwoju.

Ponadto Katarzyna Kapral pełni funkcję Wiceprezesa WEKA INVESTMENTS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz jest  wspólnikiem spółki Polon Bodziony, Kapral spółka jawna z siedzibą w Katowicach. W 2021 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie audytu w WSB w Dąbrowie Górniczej.

Wiesław Józef Kapral
Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe (mgr inżynier),

Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej w Krakowie.

W latach 1997 – 2007 pracował w Spółce kolejno jako Prezes Zarządu (1997- 2005), Dyrektor Naczelny (2000-2005) i Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego (2005-2007).

Od 2005 roku pracuje w INTROL NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. jako prezes zarządu, a od 2007 roku również jako dyrektor naczelny. W 2007 roku spółka została przekształcona w spółkę jawną: Polon Bodziony, Kapral spółka jawna.

Od marca 2008 zatrudniony w INTROL S.A. na stanowisku Public Relations Manager.

W latach 1990 – 2000 prowadził działalność gospodarczą jako wspólnik INTROL s.c.

Jest wspólnikiem Polon Bodziony, Kapral spółka jawna. Pan Wiesław Kapral pozostaje wspólnikiem Spółki WEKA Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, która jest akcjonariuszem INTROL S.A., dysponując  43,10% głosów na Walnym Zgromadzeniu INTROL S.A.

Krzysztof Andrzej Zyguła
Sekretarz Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe (mgr inżynier).

Ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej.

Od 2001 roku w KLK Technologie Informatyczne Sp. z o.o. w Katowicach jako dyrektor ekonomiczno-finansowy, wiceprezes zarządu (2001 -2006), a od 2006 roku prokurent.Od lipca 2011 r. do sierpnia 2013 r. Prezes Zarządu OK System S.A.

Piotr Dudek
Członek Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe (mgr).

Ukończył studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania i marketingu oraz ochrony środowiska oraz wakacyjne studia typu MBA na Uniwersytecie York w Toronto (1990).

W latach 1991-1998 pełnił funkcję Dyrektora Naczelnego i Prezesa Zarządu Rafinerii Czechowice  a latach 1998-2000 Dyrektora Oddziału CPN Katowice, Orlen Katowice. Od lipca 2003 roku do grudnia 2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu AQUA S.A. w Bielsku – Białej. Był członkiem założycielem i Wiceprezesem Polskiej Izby Paliw Płynnych. Posiada wiele nagród, w tym Polską Nagrodę i Znakomity Przywódca Jakości z Krajowej Izby Gospodarczej oraz Platynowego Lauru Umiejętności i Kompetencji Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

 

Michał Szafrański – członek niezależny wg. zasady 2.3 “Dobrych Praktyk 2021”

Członek Rady Nadzorczej

Ukończył Akademię Ekonomiczną in. K. Adamieckiego w Katowicach, specjalizacja finanse i inwestycje oraz studia podyplomowe na kierunku „Finanse i rachunkowość dla zaawansowanych” w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Przebieg pracy zawodowej:

Pan Michał Szafrański pełni funkcję:

– Prezesa Zarządu w B16 Sp. z o.o. oraz w Centrum Finansowo – Szkoleniowym UNION Sp. z o.o. Biuro Rachunkowe TAXMENTOR;

– Z-cy Dyrektora ds. Techniczno-Ekonomicznych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach;

– Doradcy biznesowego w Regionalnym Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej, FRES.

W latach 2003 – 2005 pracował w Ośrodku Rehabilitacyjno – Oświatowym Dziennego Pobytu Dla Dzieci Niepełnosprawnych jako Główny Księgowy.

W latach 2001-2003 pracował w Śląskim Forum Organizacji Socjalnych KaFOS jako samodzielny księgowy, trener, konsultant oraz w Przedsiębiorstwie Usług Technicznych ELEKTROBUD Sp. z o.o. jako Księgowy.

Pan Michał Szafrański posiada duże doświadczenie trenerskie z zakresu księgowości, zarządzania finansami, controllingu, działalności gospodarczej, biznesplanów i innych – ok. 15 lat praktyki trenerskiej, ponad 200 zrealizowanych szkoleń.

Pan Michał Szafrański posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów, Zertifikat Deutsch Instytutu Goethego raz LLCI English for Business – Third Level.

Marian Ciaciura – członek niezależny wg. zasady 2.3 “Dobrych Praktyk 2021”

Członek Rady Nadzorczej

Ukończył studia na wydziale Geodezji Urządzeń Rolnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu, zakończone uzyskaniem tytułu inżyniera, Studium Pedagogiczne w zakresie szkolnictwa zawodowego przy Akademii Rolniczej we Wrocławiu, zakończone uzyskaniem tytułu magistra oraz Podyplomowe Studium Marketingu i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

Przebieg pracy zawodowej:

W latach 1984-1987 pracował w Przedsiębiorstwie Budownictwa Drogowego i Mostowego we Wrocławiu jako geodeta.

W latach 1987-1995 prowadził własną działalność gospodarczą: bezpośrednie zarządzanie firmą produkcyjną w zakresie produkcji drobnej elektroniki użytkowej.

W latach 1995-2006 pracował w Nawigator (d. Polcar Leasing) Sp. z o.o., od listopada 1995 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Spółka zajmowała się leasingiem środków trwałych.

W latach 2000-2003 oraz 2005-2007 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej KPBP Budus S.A. w Katowicach.

W latach 2003-2005 pełnił funkcję Członka Zarządu i dyrektora ds. finansowych KPBP Budus S.A. w Katowicach

Od 2002 r. prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie obrotu nieruchomościami na własny rachunek i realizacji inwestycji deweloperskich w zakresie budownictwa komercyjnego i mieszkaniowego.

Pan Marian Ciaciura ukończył kursy i szkolenia z zakresu rachunkowości zarządczej, analizy sprawozdań finansowych, elementów strategii finansowej firmy, podatkowych problemów leasingu, zmian prawnych dot. leasingu, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości a leasingu oraz szkolenie dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych i kurs przygotowawczy do egzaminu na doradcę podatkowego