2015-11-09 Wydanie skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2015 r.
2015-08-28 Wydanie skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 r.
2015-05-14 Wydanie skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2015 r.
2015-04-29 Wydanie jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 r.
2015-02-18 Wydanie skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 r.

2014-11-07 Wydanie skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r.
2014-08-29 Wydanie skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2014 r.
2014-05-14 Wydanie skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2014 r.
2014-04-29 Wydanie jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 r.
2014-02-14 Wydanie skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 r.

2013-11-05 Wydanie skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2013 r.
2013-08-29 Wydanie skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2013 r.
2013-05-14 Wydanie skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2013 r.
2013-04-29 Wydanie jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2012 r.
2013-02-14 Wydanie skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 r.

2012-11-12 Wydanie skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2012 r.
2012-08-30 Wydanie skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2012 r.
2012-05-14 Wydanie skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2012 r.
2012-04-27 Wydanie jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 r.
2012-02-15 Wydanie skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2011 r..

2011-11-10 Wydanie skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2011 roku
2011-08-30 Wydanie skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2011 roku
2011-05-12 Wydanie skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2011 roku
2011-04-27 Wydanie jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2010 rok
2011-02-15 Wydanie skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2010 roku

2010-11-10 Wydanie skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2010 roku
2010-08-30 Wydanie skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2010 roku
2010-05-12 Wydanie skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2010 roku
2010-04-27 Wydanie jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2009 rok
2010-02-15 Wydanie skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2009 roku

2009-11-12 Wydanie skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2009 roku
2009-08-31 Wydanie skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2009 r.
2009-05-14 wydanie skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2009 roku
2009-04-30 wydanie jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2008 rok
2009-02-25 wydanie skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2008 roku

2008-11-12 wydanie skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2008 roku
2008-09-25 wydanie skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2008 roku
2008-08-12 wydanie skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2008 roku
2008-06-09 wydanie skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2007
2008-06-09 wydanie jednostkowego raportu rocznego za rok 2007
2008-05-14 wydanie skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2008 roku
2008-02-26 wydanie skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2007 roku