INTROL od kilku lat wdraża rozwiązania z obszaru tzw. rewolucji przemysłowej 4.0.  Oferowane przez nas rozwiązania oparte są o system naszego wieloletniego partnera biznesowego – Rockwell Automation.

RA FactoryTalk Production Center – MES (Manufacturing Execution System) to system trzeciej warstwy, który łączy warstwę systemów biznesowych (ERP) z systemami warstw niższych umożliwiając efektywne zbieranie informacji (w czasie rzeczywistym) ze stanowisk produkcyjnych (PLC, pracownicy) i ich szybki transfer na obszar biznesowy.

Dostarczany przez nas system pozwala poprawić jakość i ogólną wydajność operacyjną zakładów, zwiększyć wskaźnik OEE, skrócić nieplanowane i planowane przestoje, obniżyć koszty egzekwowania przestrzegania przepisów, przyśpieszyć czas wprowadzania produktu na rynek, poprawić wizualizację produkcji i udostępniać, przeglądać i analizować dane w czasie rzeczywistym na temat jakości.

FTPC jest rozwiązaniem skalowalnym i składa się z pojedynczych aplikacji, które można wdrażać jedna po drugiej lub poprzestać na zaimplementowaniu jednej konkretnej, z możliwością późniejszego rozszerzenia rozwiązania.


W zakresie rewolucji przemysłowej 4.0 Introl oferuje wdrożenia umożliwiające:

  • zagwarantowanie stałej jakości produkcji
  • zagwarantowanie używania i przestrzegania najlepszych praktyk odnośnie procesów pracy
  • zagwarantowanie prawidłowego wykonania kolejnych kroków procedury
  • szybka reakcja w kwestii jakości produkcji – dynamiczna zmiana procedur jakościowych na podstawie wyników prowadzonych testów
  • bieżące informowanie zainteresowanych jednostek organizacyjnych o trendach i metrykach