Skojarzona gospodarka energetyczna (jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej) to obszar energetyki, który jest szczególnie istotny z punktu widzenia efektywności energetycznej i ekologicznej odpowiedzialności naszego kraju. INTROL od wielu lat realizuje układy kogeneracji w oparciu od silniki gazowe typu Jenbacher oraz Rolls-Royce. Nasi inżynierowie podejmują się zadań o różnym stopniu złożoności, od dostawy i montażu silników, po generalne wykonawstwo bloków energetycznych i kompleksową budowę elektrociepłowni wytwarzających energię elektryczną i cieplną w wysoko-sprawnej kogeneracji. Nasze układy wykorzystują zarówno gaz ziemny, jak i metan z kopalń węgla kamiennego i biogaz z oczyszczalni ścieków. Nasi Klienci w tym obszarze to przede wszystkim elektrociepłownie miejskie, oczyszczalnie ścieków oraz kopalnie węgla kamiennego. Dotychczas wykonaliśmy kilkadziesiąt układów wysoko-sprawnej kogeneracji w Polsce i za granicami kraju, a największa z nich posiada moc elektryczną 29 MW i moc termiczna 26 MW (zbudowany w 2014 roku blok kogeneracyjny w EC Rzeszów).


Oferujemy usługi w zakresie :

  • generalnego wykonawstwa elektrociepłowni w wysoko-sprawnej kogeneracji
  • opracowania dokumentacji niezbędnych na etapie przygotowania budowy, realizacji oraz eksploatacji instalacji,
  • uzyskania pozwoleń środowiskowych i budowlanych
  • kompleksowych prac budowlano-konstrukcyjnych
  • dostawy, montażu, rozruchu silników gazowych
  • wykonania instalacji technologicznych, elektrycznych, automatyki i pomiarów i innych
  • przyłączenia nowych instalacji do do sieci elektroenergetycznej

Zobacz nasze realizacje