Grupa INTROL jest holdingiem działającym w różnych obszarach związanych z nowoczesnymi technologiami inżynierskimi. Grupa działa w bardzo wielu branżach gospodarki dostarczając zaawansowane rozwiązania m.in. w zakresie automatyki, instalacji technologicznych, pomiarów przemysłowych i technologii IT.

Kompleksowa realizacja inwestycji

Potencjał Grupy umożliwia kompleksowa realizacje inwestycji branżowych z zakresu energetyki, automatyki i sterowania procesami, instalacji elektrycznych wysoko- i niskoprądowych, a także specjalistycznych instalacji technologicznych m.in. dla energetyki, gospodarki wodno-ściekowej i ochrony środowiska oraz przemysłu chemicznego i petrochemicznego. W każdym przypadku proces realizacji może obejmować projektowanie, opracowanie dokumentacji i uzyskanie niezbędnych pozwoleń, dobór urządzeń, prace budowlane, kompletacje i dostawę, a następnie montaż i rozruch gotowych instalacji czy obiektów.

Realizowane przez nas inwestycje mają na ogół za zadanie poprawę wydajności procesów, ograniczenie zużycia zasobów, poprawę bezpieczeństwa, jakości i powtarzalności produkcji czy dopasowanie procesów do wymagań ochrony środowiska.

Dynamiczny rozwój, bezpieczeństwo finansowe oraz relatywnie uniezależnienie się od wahań koniunkturalnych INTROL zawdzięcza świetnie zdywersyfikowanej działalności na wielu rynkach.

Działalność Grupy oparta jest na 3 filarach:

 • usługi (30-40% udziału w przychodach)

 • dystrybucja (20-30% udziału w przychodach)

 • produkcja (20-30% udziału w przychodach)

Główne obszary działalności usługowej:

 • generalne wykonawstwo inwestycji we wszystkich branżach gospodarki

 • projektowanie instalacji i obiektów przemysłowych dla wszystkich etapów cyklu inwestycyjnego

 • modernizacje w energetyce z zastosowaniem nowoczesnych technologii

 • układy wysoko-sprawnej kogeneracji

 • instalacje dla ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej

 • automatyzacja procesów technologicznych

 • systemy monitoringu procesów przemysłowych (układy kontrolno-pomiarowe)

 • systemy zarządzania budynkiem BMS i inne instalacje słaboprądowe w inteligentnych budynkach

 • zaawansowane układy klimatyzacji i wentylacji ( układy komfortu) w obiektach handlowo-biurowych oraz w zakładach przemysłowych i energetycznych.

 • usługi integracja systemów automatyki przemysłowej

 • wzorcowanie aparatury kontrolno – pomiarowej (akredytowane laboratoria pomiarowe)

Fotolia_49765892_XXL_plaski


Główne obszary działalności dystrybucyjnej :

 • lider na rynku pomiarów przemysłowych w Polsce

 • jedna z najszerszych w kraju ofert aparatury kontrolno-pomiarowej

 • doradztwo techniczne, dobór, dostawa i serwis aparatury kontrolno-pomiarowej,

 • projektowanie, montaż i uruchomienie układów sterowania, regulacji, wizualizacji parametrów procesowych


Główne obszary działalności produkcyjnej:

 • wytwarzanie nowoczesnych maszyn i urządzeń do oczyszczalni ścieków

 • wytwarzanie przemysłowych czujników temperatury

 • wytwarzanie szerokiej gamy głowic pomiarowych oraz innych elementów automatyki głównie, głównie na w celach eksportowych

 • wytwarzanie wysoko-przetworzonych elementów dla branży motoryzacyjnej i przemysłu elektromaszynowego

Wysoce wykwalifikowana kadra inżynierska

Silna pozycja na rynku to zasługa ponad 1600 pracowników, którzy zapewniają naszym Partnerom fachową wiedzę i doświadczenie, przyczyniając się do wzrostu wartości marki INTROL na rynku polskim i międzynarodowym. Przywiązując duża wagę do kwalifikacji personelu, stale doskonalimy umiejętności naszych inżynierów. Dzięki temu z powodzeniem przeszliśmy od początkowej roli dostawcy komponentów do roli generalnego wykonawcy złożonych inwestycji. Zyskaliśmy przy tym miano partnera, który radzi sobie z najbardziej skomplikowanymi zadaniami.