Sektor energetyczny należy do kluczowych obszarów działań INTROL. Od początku działalności skupiamy się na modernizacjach zakładów energetyki zawodowej i cieplnej mające na celu lepsze wykorzystanie surowców oraz osiągniecie wysokiej efektywności energetycznej. Specjalizujemy się także w realizacjach z zakresu odnawialnych źródeł energii (współspalania biomasy) i instalacjach wysokosprawnej kogeneracji opartych o silniki gazowe z układami odzysku ciepła. W całej historii INTROL zrealizował setki różnych inwestycji – zarówno prace montażowe w ramach podwykonawstwa , jak i realizacje prowadzone w trybie „projektuj i buduj”, prace z odbiorem „pod klucz” czy kompleksowe inwestycje w ramach generalnego wykonawstwa.

 

W branży energetycznej wykonujemy między innymi:

 

 • modernizacje bloków energetycznych i kotłów parowych

 • generalne wykonawstwo bloków energetycznych

 • układy kogeneracyjne z silnikami gazowymi

 • kotłownie parowe i wodne o mocy do 100 MW

 • turbinownie o mocy do 20 MW,
 • biogazownie oraz instalacje energetycznego wykorzystania odpadów,
 • instalacje przeróbki, wykorzystania i transportu biomasy

 • oczyszczalnie ścieków przemysłowych

 • stacje demineralizacji wody

 • układy nawęglania, odżużlania i odpopielania

 • magazyny chemikaliów

 • układy odsiarczania i redukcji NOx

 • stacje pilotowe i oczyszczania kondensatu

 • instalacje elektryczne i automatyki

 • instalacje odpylania, oczyszczania powietrza i spalin

 

 

Zobacz nasze realizacje