Sektor energetyczny należy do kluczowych obszarów działań INTROL. Od początku działalności skupiamy się na modernizacjach zakładów energetyki zawodowej i cieplnej mające na celu lepsze wykorzystanie surowców oraz osiągniecie wysokiej efektywności energetycznej. Specjalizujemy się także w realizacjach z zakresu odnawialnych źródeł energii (współspalania biomasy) i instalacjach wysokosprawnej kogeneracji opartych o silniki gazowe z układami odzysku ciepła. W całej historii INTROL zrealizował setki różnych inwestycji – zarówno prace montażowe w ramach podwykonawstwa , jak i realizacje prowadzone w trybie „projektuj i buduj”, prace z odbiorem „pod klucz” czy kompleksowe inwestycje w ramach generalnego wykonawstwa.

 

W branży energetycznej wykonujemy między innymi:

 

  • modernizacje bloków energetycznych i kotłów parowych

  • generalne wykonawstwo bloków energetycznych

  • układy kogeneracyjne z silnikami gazowymi

  • kotłownie parowe i wodne o mocy do 100 MW

  • turbinownie o mocy do 20 MW,
  • biogazownie oraz instalacje energetycznego wykorzystania odpadów,
  • instalacje przeróbki, wykorzystania i transportu biomasy

  • oczyszczalnie ścieków przemysłowych

  • stacje demineralizacji wody

  • układy nawęglania, odżużlania i odpopielania

  • magazyny chemikaliów

  • układy odsiarczania i redukcji NOx

  • stacje pilotowe i oczyszczania kondensatu

  • instalacje elektryczne i automatyki

  • instalacje odpylania, oczyszczania powietrza i spalin

 

 

Zobacz nasze realizacje