Józef Bodziony
Prezes Zarządu (od 2 czerwca 2015 r.) / Dyrektor ds. Strategii i Inwestycji. Posiada wykształcenie wyższe (mgr inżynier).
Ukończył w 1978 r. Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Był jednym ze wspólników – założycieli Przedsiębiorstwa Automatyzacji i Pomiarów INTROL Spółka cywilna w Katowicach.
Od 2002 roku, po przekształceniu tej spółki w spółkę z o.o. pełnił funkcję Prezesa Zarządu, a następnie od 2005 r do 2007 r.– Dyrektora ds. Rozwoju spółki. Jest wspólnikiem Polon Bodziony, Kapral spółka jawna.
Dariusz Bigaj
Wiceprezes Zarządu (od 1 czerwca 2016 r.) / Dyrektor Finansowy. Posiada wykształcenie wyższe (mgr inżynier).
Ukończył studia na Wydziale Górniczo – Geologicznym Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Ponadto ukończył studia MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej (M. Sc. In Business), w 2007 roku uzyskał uprawnienia biegłego rewidenta ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants).Od 2007 roku pracuje w Spółce jako Dyrektor Finansowy.