INTROL od wielu lat realizuje zadania w obszarze ochrony środowiska i branży wodno-ściekowej. Posiadamy szeroka listę referencyjną różnych realizacji z zakresu oczyszczania wody i ścieków i instalacji oczyszczania powietrza/spalin. Jesteśmy także producentem najwyższej klasy urządzeń do mechanicznej filtracji ścieków, mechanicznej obróbki osadów, transportu odpadów poprodukcyjnych, cementu, popiołu, piasku itp.


Oferujemy usługi w zakresie

 • budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków

 • kompleksowa automatyzacja zapór wodnych

 • projektowanie i budowa instalacji do oczyszczania, kondycjonowania i uzdatniania wody dla potrzeb przemysłowych i komunalnych (woda pitna),

 • projektowanie i budowa instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych,

 • projektowanie i budowa instalacji w zakresie alternatywnych źródeł energii – biogazownie, układy kogeneracji w oparciu o silniki gazowe, układy biomasowe.

 • projektowanie i budowa instalacji do oczyszczania powietrza i gazów przemysłowych dla potrzeb różnych gałęzi przemysłu i energetyki,

 • projektowanie i budowa instalacji do usuwania odorów w oczyszczalniach ścieków, zakładach gospodarki komunalnych, kompostowniach, przetwórni odpadów zwierzęcych i innych

 • produkcja zaawansowanych maszyn i urządzeń dla oczyszczalni ścieków

 • usługi serwisowe w zakładach branży wodno-ściekowej na terenie całej Polski


UZDATNIANIE WODY PITNEJ

Projektujemy i wykonujemy:

 • pompownie wody

 • instalacje koagulacji i flokulacji

 • instalacje filtracji

 • magazyny chemikaliów

 • magazyny wody pitnej – zbiorniki pionowe

 • instalacje dezynfekcji chlorem gazowym

 • instalacje dwutlenku chloru

 • instalacje dezynfekcji podchlorynem i ozonowania

 • układy dezynfekcji UV

 • automatyzacja pracy SUW


PRZYGOTOWANIE WODY PRZEMYSŁOWEJ I UKŁADY CHŁODZENIA

Projektujemy i wykonujemy:

 • układy wstępnego przygotowania wody

 • instalacje demineralizacji wody w oparciu o technologie jonitowe i membranowe

 • instalacje zmiękczania

 • instalacje dekarbonizacji

 • stacje regeneracji jonitów (SRJ)

 • stacje oczyszczania kondensatu (SOK)

 • instalacje dla potrzeb kondycjonowania obiegów wodnych i parowych – instalacje przygotowania i dozowania fosforanów, instalacje przygotowania i dozowania hydrazyny i amoniaku

 • instalacje chłodzące dla maszyn i urządzeń w oparciu o chłodnie wentylatorowe

 • instalacje dozowania tlenu do obiegów wodnych

 • instalacje filtracji na filtrach pospiesznych otwartych i filtrach ciśnieniowych z zastosowaniem różnego rodzaju złóż filtracyjnych

 • magazyny chemikaliów – np. HCL, H2SO4, NaOH

 • magazyny wody procesowej – zbiorniki magazynowe

 • automatyzację procesów przemysłowych


OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH I KOMUNALNYCH

Projektujemy i wykonujemy:

 • kompletne instalacje do oczyszczania ścieków dla różnych gałęzi przemysłu
 • pompownie i przepompownie ścieków
 • instalacje do obróbki termicznej osadów
 • oczyszczanie mechaniczne ścieków
 • układy dozowania
 • magazyny chemikaliów
 • układy automatyki i sterowania

 

Zobacz nasze realizacje