INTROL posiada własne laboratoria pomiarowe, które świadczą usługi wzorcowania aparatury kontrolno-pomiarowej zgodnie z poprawną praktyką metrologiczną. Wyposażenie w nowoczesne, wysokiej klasy przyrządy pomiarowe oraz profesjonalnie przygotowana grupa specjalistów dają naszym laboratoriom możliwości wykonywania najbardziej dokładnych pomiarów, zgodnych z przejętymi metodami krajowymi i międzynarodowymi. Jakość prowadzonych pomiarów została wielokrotnie potwierdzona w szeregu porównań między-laboratoryjnych.

Laboratoria posiadają akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji, a Akredytowane Świadectwa Wzorcowania wystawiane w laboratoriach INTROL uznawane są przez wszystkich auditorów, ekspertów technicznych zarówno w kraju jak i za granicą.

 

Oferujemy usługi w zakresie

  • wzorcowania czujników pomiarowych (temperatura, ciśnienie, wilgotność, prad, napięcie)

  • wzorcowania kalibratorów, pirometrów, rejestratorów, regulatorów i wskaźników

  • Świadectwa Wzorcowania uznawane na całym świecie (zgodność z porozumieniami EA MLA i ILAC MRA).