Witamy na stronie internetowej INTROL SA

 

1.  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.introlsa.pl (zwanej dalej: „Stroną internetowa”).

2. Właścicielem Strony internetowej i jednocześnie administratorem danych jest INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach (40-519), ul. Kościuszki 112, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100575, o kapitale zakładowym 5.327.760 PLN, NIP: 6340030925 , REGON: 272043375 , zwana dalej INTROL SA.

3. INTROL SA dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Stronę internetową.

§ 1 Jak zbieramy dane?

1. INTROL SA zbiera informacje dotyczące osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (Przedsiębiorca).

2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

a) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter);

b) korzystania z formularza kontaktowego.

3. W przypadku korzystania z formularza kontaktowego, Klient podaje:

a) adres e-mail;

b) imię i nazwisko

c) numer telefonu;

4. Podczas korzystania ze Strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

5. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym.

§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

1. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Strony Internetowej do preferencji Klientów, a także administrowania Stroną Internetową.

2. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail INTROL SA. będzie wysyłał wiadomości elektroniczne.

6. W przypadku, gdy Klient skorzysta z formularza kontaktowego, na jego adres e-mail INTROL SA udzieli odpowiedzi w zakresie zadanego pytania przez Klienta.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

1. Strona internetowa używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez INTROL SA na komputerze osoby odwiedzającej Stronę internetową, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać informacje do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Stronę internetową.

2. INTROL SA wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

3. INTROL SA wykorzystuje cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

4. INTROL SA wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Strony inetrnetowej. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony intranetowej będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

a) przeglądarka Internet Explorer;

b) przeglądarka Mozilla Firefox;

c) przeglądarka Chrome;

d) przeglądarka Safari;

e) przeglądarka Opera.

7. INTROL SA może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Stronę internetową przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez INTROL SA przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony internetowej, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Strony internetowej.

8. Strona internetowa zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. INTROL SA nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Dostęp do danych i zabezpieczenia

1. Dane osobowe zbierane przez INTROL SA za pośrednictwem Strony internetowej są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 j.t.).

2. Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Strony internetowej mają jedynie uprawnieni pracownicy INTROL SA

3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w paragrafie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.

4. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. Prośbę o usunięcie danych osobowych ze zbioru danych, Klient może wysłać do INTROL SA na adres poczty elektronicznej: introlsa@introl.pl.

5. INTROL SA może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujące na Stronie internetowej zapisy Polityki Prywatności, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez INTROL SA roszczeń od danego Klienta.

6. W wypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego, Klient ma możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej, przesyłając prośbę w tym zakresie na adres poczty elektronicznej: introlsa@introl.pl

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym INTROL SA poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: marketing@introl.pl

3. Data ostatniej modyfikacji: 21.06.2016 r.