Informujemy, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTROL S.A. zwołane na 31 sierpnia 2018 r. będzie kontynuowane w dniu 7 września 2018 r. o g. 11.00 w katowickiej siedzibie Spółki. Wszelkie istotne informacje, w tym porządek obrad, projekty uchwał, formularze i pozostałe dokumenty można znaleźć na łamach naszego serwisu internetowego: https://introlsa.pl/zwolanie-wza/