Informujemy, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTROL S.A. odbędzie się 30 czerwca 2020 r. Wszelkie istotne informacje, w tym porządek obrad, projekty uchwał, formularze i pozostałe dokumenty można znaleźć na łamach naszego serwisu internetowego:
https://www.introlsa.pl/relacje-inwestorskie/o-grupie-introl/zwolanie-wza/