Uprzejmie informujemy, iż analitycy Beskidzkiego Domu Maklerskiego, będącego animatorem akcji INTROL S.A podnieśli rekomendację dla spółki Introl do “kupuj” z “akumuluj”, podtrzymując jednocześnie cenę docelową jej akcji na 7,80 zł.

Analitycy zwrócili uwagę, iż Spółka jest obecnie handlowana ze znacznym dyskontem do porównywanych spółek z P/E’11=10,4x i EV/EBITDA’11=6,1x.

Analitycy liczą, iż do poprawy przychodów i rentowności w 2011 roku mocno przyczynią się restrukturyzowane Spółki PWP i JCommerce oraz korzystające na ożywieniu gospodarczym Spółki Energomontaż i Introbat, w których spodziewają się dwucyfrowego wzrostu sprzedaży.
Analitycy pozytywnie oceniają dywersyfikację portfela zamówień Grupy Kapitałowej INTROL S.A., który obejmuje zlecenia z wielu obszarów. Spółka powinna w dalszym ciągu korzystać na inwestycjach w sektorze wodno-ściekowym obejmującym inwestycje w modernizacje oraz budowę nowej infrastruktury, dodatkowo ważny dla grupy jest obszar energetyki niskich napięć oraz segment górniczy (w szczególności projekty realizowane dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej).

“W naszych nowych szacunkach uwzględniamy kontrybucję lepszych od naszych wcześniejszych założeń wyników powyższych spółek (+3,0 mln zł EBIT), co skłoniło nas do podwyższenia tegorocznego zysku operacyjnego do poziomu 21,2 mln zł. Biorąc powyższe przesłanki pod uwagę decydujemy się zmienić nasze poprzednie zalecenie z +akumuluj+ do +kupuj+ pozostawiając cenę docelową na poziomie 7,8 zł” – napisano w raporcie DM BDM.(PAP)
Opracowano na podstawie: PAP