Informujemy, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTROL S.A. odbędzie się 27 maja 2024 r. Wszelkie istotne informacje, w tym porządek obrad, projekty uchwał, formularze i pozostałe dokumenty można znaleźć na […]

Więcej →

Informujemy, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTROL S.A. odbędzie się 20 czerwca 2023 r. Wszelkie istotne informacje, w tym porządek obrad, projekty uchwał, formularze i pozostałe dokumenty można znaleźć na […]

Więcej →

Informujemy, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTROL S.A. odbędzie się 27 marca 2023 r. Wszelkie istotne informacje, w tym porządek obrad, projekty uchwał, formularze i pozostałe dokumenty można znaleźć na […]

Więcej →

Informujemy, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTROL S.A. odbędzie się 8 lutego 2022 r. Wszelkie istotne informacje, w tym porządek obrad, projekty uchwał, formularze i pozostałe dokumenty można znaleźć na […]

Więcej →

Informujemy, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTROL S.A. odbędzie się 30 czerwca 2021 r. Wszelkie istotne informacje, w tym porządek obrad, projekty uchwał, formularze i pozostałe dokumenty można znaleźć na […]

Więcej →

Informujemy, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTROL S.A. odbędzie się 1 czerwca 2021 r. Wszelkie istotne informacje, w tym porządek obrad, projekty uchwał, formularze i pozostałe dokumenty można znaleźć na […]

Więcej →

Informujemy, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTROL S.A. odbędzie się 5 maja 2021 r. Wszelkie istotne informacje, w tym porządek obrad, projekty uchwał, formularze i pozostałe dokumenty można znaleźć na […]

Więcej →

Zgodnie z art. 32c ust.2 Ustawy Prawo Atomowe (Dz.U.2019 poz.1792) INTROL S.A. informuje, że prowadzona przez spółkę działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na instalowaniu, obsłudze urządzeń zawierających […]

Więcej →

Informujemy, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTROL S.A. odbędzie się 7 października 2020 r. Wszelkie istotne informacje, w tym porządek obrad, projekty uchwał, formularze i pozostałe dokumenty można znaleźć na […]

Więcej →

Uwaga! Zmieniony tryb pracy Z uwagi na zagrożenie rozprzestrzeniania się Koronawirusa (COVID-19) Zarząd Introl zdecydował o zmianie organizacji pracy wszystkich pracowników. Od 12.03.2020r. niemal wszyscy pracujemy w trybie home office. […]

Więcej →