Informujemy, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTROL S.A. odbędzie się 5 maja 2021 r. Wszelkie istotne informacje, w tym porządek obrad, projekty uchwał, formularze i pozostałe dokumenty można znaleźć na łamach naszego serwisu internetowego:https://www.introlsa.pl/relacje-inwestorskie/o-grupie-introl/zwolanie-wza/

Więcej →

Zgodnie z art. 32c ust.2 Ustawy Prawo Atomowe (Dz.U.2019 poz.1792) INTROL S.A. informuje, że prowadzona przez spółkę działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na instalowaniu, obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze i obrót tymi urządzeniami, transporcie źródeł promieniotwórczych i odpadów promieniotwórczych w postaci zużytych zamkniętych źródeł promieniotwórczych, nie ma negatywnego wpływu na ludzi i […]

Więcej →

Informujemy, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTROL S.A. odbędzie się 7 października 2020 r. Wszelkie istotne informacje, w tym porządek obrad, projekty uchwał, formularze i pozostałe dokumenty można znaleźć na łamach naszego serwisu internetowego:https://www.introlsa.pl/relacje-inwestorskie/o-grupie-introl/zwolanie-wza/

Więcej →

Uwaga! Zmieniony tryb pracy Z uwagi na zagrożenie rozprzestrzeniania się Koronawirusa (COVID-19) Zarząd Introl zdecydował o zmianie organizacji pracy wszystkich pracowników. Od 12.03.2020r. niemal wszyscy pracujemy w trybie home office. Siedziba w Katowicach pracuje w trybie dyżurów. Zmiana trybu pracy obowiązuje aż do odwołania. Mając na uwadze zdrowie wszystkich pracowników oraz zdrowie całego społeczeństwa takie […]

Więcej →

9 stycznia tego roku INTROL PRO-ZAP przekazał nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny Szpitalowi im. Tytusa Chałubińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Przekazany Mobility Assist, czyli pionizator i „zmechanizowany chodzik” służy do wspomagania wstawania, siadania i chodzenia pacjentów po udarach. Mamy nadzieję, że dzięki temu sprzętowi pacjenci po udarach będą mogli rozpocząć rehabilitację znacznie wcześniej, co pozwoli im na szybszy […]

Więcej →
Z satysfakcją informujemy o przyznaniu kolejny rok z rzędu spółce Introl S.A.  tytułu “Perły Polskiej Gospodarki”. Tytuł ten przyznany został nam w ramach rankingu organizowanego przez redakcję magazynu “Polish Market” oraz SGH w Warszawie. Nasza spółka została wyróżniona w kategorii „Perły duże” za konsekwentną realizację polityki i strategii oraz pozycję lidera wśród najbardziej efektywnych i [...] Więcej →
Wymogi środowiskowe sprawiają, że spalanie węgla kamiennego pociąga za sobą konieczność redukcji emisji NOx, czyli odazotowania. Jedną z metod jest metoda SNCR, która, w wielkim skrócie, polega na dodawaniu do kotła odpowiedniego reagentu redukującego ilość azotu w spalinach. Ilość i rodzaj reagentu zależy oczywiście od danej aplikacji i zmieniających się w kotle warunków, które do [...] Więcej →

W okresie krytycznie rosnących cen energii elektrycznej, każdy przedsiębiorca stoi przed wyzwaniem redukcji kosztów w celu zbilansowania swojego biznesu. To problem na teraz i na przyszłość, gdyż z uwagi na rosnące ceny węgla oraz ceny praw do emisji, tendencja wzrostowa cen energii elektrycznej będzie się utrzymywać. Czy można jakoś obronić się przed tak drastycznie rosnącymi […]

Więcej →