Informujemy, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTROL S.A. odbędzie się 10 czerwca 2022 r. Wszelkie istotne informacje, w tym porządek obrad, projekty uchwał, formularze i pozostałe dokumenty można znaleźć na łamach naszego serwisu internetowego:https://www.introlsa.pl/relacje-inwestorskie/o-grupie-introl/zwolanie-wza/

Więcej →

Informujemy, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTROL S.A. odbędzie się 8 lutego 2022 r. Wszelkie istotne informacje, w tym porządek obrad, projekty uchwał, formularze i pozostałe dokumenty można znaleźć na łamach naszego serwisu internetowego:https://www.introlsa.pl/relacje-inwestorskie/o-grupie-introl/zwolanie-wza/

Więcej →

Informujemy, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTROL S.A. odbędzie się 30 czerwca 2021 r. Wszelkie istotne informacje, w tym porządek obrad, projekty uchwał, formularze i pozostałe dokumenty można znaleźć na łamach naszego serwisu internetowego:https://www.introlsa.pl/relacje-inwestorskie/o-grupie-introl/zwolanie-wza/

Więcej →

Informujemy, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTROL S.A. odbędzie się 1 czerwca 2021 r. Wszelkie istotne informacje, w tym porządek obrad, projekty uchwał, formularze i pozostałe dokumenty można znaleźć na łamach naszego serwisu internetowego:https://www.introlsa.pl/relacje-inwestorskie/o-grupie-introl/zwolanie-wza/

Więcej →

Informujemy, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTROL S.A. odbędzie się 5 maja 2021 r. Wszelkie istotne informacje, w tym porządek obrad, projekty uchwał, formularze i pozostałe dokumenty można znaleźć na łamach naszego serwisu internetowego:https://www.introlsa.pl/relacje-inwestorskie/o-grupie-introl/zwolanie-wza/

Więcej →

Zgodnie z art. 32c ust.2 Ustawy Prawo Atomowe (Dz.U.2019 poz.1792) INTROL S.A. informuje, że prowadzona przez spółkę działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na instalowaniu, obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze i obrót tymi urządzeniami, transporcie źródeł promieniotwórczych i odpadów promieniotwórczych w postaci zużytych zamkniętych źródeł promieniotwórczych, nie ma negatywnego wpływu na ludzi i […]

Więcej →

Informujemy, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTROL S.A. odbędzie się 7 października 2020 r. Wszelkie istotne informacje, w tym porządek obrad, projekty uchwał, formularze i pozostałe dokumenty można znaleźć na łamach naszego serwisu internetowego:https://www.introlsa.pl/relacje-inwestorskie/o-grupie-introl/zwolanie-wza/

Więcej →

Uwaga! Zmieniony tryb pracy Z uwagi na zagrożenie rozprzestrzeniania się Koronawirusa (COVID-19) Zarząd Introl zdecydował o zmianie organizacji pracy wszystkich pracowników. Od 12.03.2020r. niemal wszyscy pracujemy w trybie home office. Siedziba w Katowicach pracuje w trybie dyżurów. Zmiana trybu pracy obowiązuje aż do odwołania. Mając na uwadze zdrowie wszystkich pracowników oraz zdrowie całego społeczeństwa takie […]

Więcej →

9 stycznia tego roku INTROL PRO-ZAP przekazał nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny Szpitalowi im. Tytusa Chałubińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Przekazany Mobility Assist, czyli pionizator i „zmechanizowany chodzik” służy do wspomagania wstawania, siadania i chodzenia pacjentów po udarach. Mamy nadzieję, że dzięki temu sprzętowi pacjenci po udarach będą mogli rozpocząć rehabilitację znacznie wcześniej, co pozwoli im na szybszy […]

Więcej →