Opis inwestycji: Inwestycja polegała na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej, budowie  nowego układu kogeneracji o mocy 4 MWe wraz z kompletną ścieżką gazową i układem odprowadzenia spalin, układem wyprowadzenia mocy z generatora oraz wszystkimi niezbędnymi instalacjami technologicznymi, elektrycznymi i AKPiA Zakres prac: • projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę • projekty wykonawcze [...] Więcej →

Informujemy, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTROL S.A. odbędzie się 18 czerwca 2019 r. Wszelkie istotne informacje, w tym porządek obrad, projekty uchwał, formularze i pozostałe dokumenty można znaleźć na łamach naszego serwisu internetowego: https://www.introlsa.pl/zwolanie-wza/

Więcej →

Informujemy, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTROL S.A. odbędzie się 9 kwietnia 2019 r. Wszelkie istotne informacje, w tym porządek obrad, projekty uchwał, formularze i pozostałe dokumenty można znaleźć na łamach naszego serwisu internetowego: https://www.introlsa.pl/zwolanie-wza/

Więcej →
Z satysfakcją informujemy o przyznaniu kolejny rok z rzędu spółce Introl S.A.  tytułu “Perły Polskiej Gospodarki”. Tytuł ten przyznany został nam w ramach rankingu organizowanego przez redakcję magazynu “Polish Market” oraz SGH w Warszawie. Nasza spółka została wyróżniona w kategorii „Perły duże” za konsekwentną realizację polityki i strategii oraz pozycję lidera wśród najbardziej efektywnych i [...] Więcej →
Zakres prac: W branży budowlanej : wykonanie fundamentów pod zabudowę filtrów odpylających dla sześciu kotłów: wykonanie fundamentów pod zabudowę wentylatorów spalin dla powyższych kotłów. wykonanie fundamentów dla konstrukcji wsporczych kanałów spalin. W branży technologicznej: montaż konstrukcji wsporczych pod nowe układy odpylania kotłów. wykonanie kanałów spalin od wylotu z kotłów poprzez urządzenia odpylające, do zbiorczego kanału [...] Więcej →
Inwestycja dotyczyła wykonania pompowni głównego odwadniania na poz. 950 m oraz rozdzielni 6 kV na poz. 950 m w JSW S.A.  KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Borynia. Zakres prac: W zakresie prac mechanicznych: zabudowa trzech zestawów pompowych typu OWH- 250S/10 wraz z silnikami elektrycznymi 1000kW6k typu Sh500HB (1 pompa oraz 2 silniki w zestawie), wykonanie dwóch kolektorów [...] Więcej →
Opis inwestycji: Inwestycja dotyczyła budowy źródła kogeneracyjnego w postaci 3 silników gazowych oraz kotłowni gazowej na terenie Ciepłowni Miejskiej w Legionowie”, z zastosowaniem trzech agregatów kogeneracyjnych firmy Caterpillar model G3516H o łącznej mocy 6,0 MWe. Zakres prac: wykonanie projektu bazowego, wykonanie dokumentacji wykonawczej, w tym m.in. projektu budynku kotłowni gazowo-olejowej, projektu przebudowy elektrociepłowni, projektu zabezpieczenia [...] Więcej →
Wymogi środowiskowe sprawiają, że spalanie węgla kamiennego pociąga za sobą konieczność redukcji emisji NOx, czyli odazotowania. Jedną z metod jest metoda SNCR, która, w wielkim skrócie, polega na dodawaniu do kotła odpowiedniego reagentu redukującego ilość azotu w spalinach. Ilość i rodzaj reagentu zależy oczywiście od danej aplikacji i zmieniających się w kotle warunków, które do [...] Więcej →

W okresie krytycznie rosnących cen energii elektrycznej, każdy przedsiębiorca stoi przed wyzwaniem redukcji kosztów w celu zbilansowania swojego biznesu. To problem na teraz i na przyszłość, gdyż z uwagi na rosnące ceny węgla oraz ceny praw do emisji, tendencja wzrostowa cen energii elektrycznej będzie się utrzymywać. Czy można jakoś obronić się przed tak drastycznie rosnącymi […]

Więcej →

Informujemy, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTROL S.A. odbędzie się 7 stycznia 2019 r. Wszelkie istotne informacje, w tym porządek obrad, projekty uchwał, formularze i pozostałe dokumenty można znaleźć na łamach naszego serwisu internetowego: https://www.introlsa.pl/zwolanie-wza/

Więcej →