Informujemy, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTROL S.A. odbędzie się 27 maja 2024 r. Wszelkie istotne informacje, w tym porządek obrad, projekty uchwał, formularze i pozostałe dokumenty można znaleźć na […]

Więcej →

Informujemy, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTROL S.A. odbędzie się 20 czerwca 2023 r. Wszelkie istotne informacje, w tym porządek obrad, projekty uchwał, formularze i pozostałe dokumenty można znaleźć na […]

Więcej →
Opis inwestycji:Inwestycja polegała na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej, budowie nowego układu kogeneracji o mocy 6,6 MWe wraz z kompletną ścieżką gazową i układem odprowadzenia spalin, układem wyprowadzenia mocy [...] Więcej →
Opis inwestycji:Inwestycja polegała na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej, budowie nowego układu kogeneracji o mocy ok. 1 MW wraz z kompletną ścieżką gazową i układem odprowadzenia spalin, układem wyprowadzenia [...] Więcej →
Opis inwestycji: Nowo budowana fabryka zb branży Automotive. Wb ramach zadania dostarczono system oparty na sprzęcie i oprogramowaniu firmy Beamex do wzorcowania aparatury kontrolno-pomiarowej. W efekcie zrealizowanego zadania zrealizowano następujące założenia [...] Więcej →
Opis inwestycji: Na zlecenie czeskiego biura projektowego opracowaliśmy koncepcje i wykonaliśmy układy pomiaru przepływu gazów na rurociągach zrzutowych do flar. Przepływomierze dostarczone w tej aplikacji charakteryzowały się dwupunktowym uśredniającym pomiarem, ze [...] Więcej →
Opis inwestycji: Klient potrzebował opomiarować rurociągi przesyłu pary wodnej, wody i glikolu. Zaproponowano 3 różne metody pomiarowe. Przepływomierze ultradźwiękowe dostarczone w tej aplikacji charakteryzowały się bezinwazyjnością (nie ingerowały w rurociąg). Przepływomierze [...] Więcej →
Opis inwestycji: W jednym z zakładów papierniczych wymagania procesu zakładały kontrolę stężenia i gęstości ługu gęstego i ługu zielonego. Po analizie wymagań i warunków prowadzenia pomiarów zainstalowano w zakładzie refraktometry procesowe [...] Więcej →
Opis inwestycji: W zakładzie klienta istniała potrzeba kontroli wilgotności mieszanin węglowych i koksowniczych i antracytu. Warunki jakie panowały na instalacji wymagały zastosowania urządzeń bezkontaktowych, odpornych na silne zapylenie. Po analizie i [...] Więcej →
Opis inwestycji: Inwestor szukał rozwiązań pomiarowych pozwalających na kontrolę barwy półproduktów rafineryjnych. Po analizie potrzeb i warunków aplikacyjnych zaproponowano układy pomiarowe oparte o fotometryczne analizatory barwy w wersji iskrobezpiecznej (do pracy [...] Więcej →