Chorzowska Spółka Grupy INTROL S.A. poszerzyła swe uprawnienia w zakresie wytwarzania, montażu, napraw i modernizacji urządzeń ciśnieniowych.

Informujemy, iż na wniosek Energomontażu Chorzów; w wyniku pomyślnego postępowania usprawnieniowego oraz sprawdzenia kwalifikacji osób odpowiedzialnych za wytwarzanie, wytwarzanie w zakresie montażu, wytwarzanie elementów, dokonywanie napraw i modernizacji oraz kontrolę jakości urządzeń ciśnieniowych, Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Katowicach w dniu 18.11.2011 r. wydał nowe decyzje, które w znacznej mierze poszerzają zakres obecnie posiadanych uprawnień organizacji w tym zakresie.

Kserokopie ww. decyzji znajdują się na stronie Spółki

Źródło: www.energomontazchorzow.pl