Informujemy, iż INTROL Sp. z o.o. – handlowa Spółka Grupy INTROL S.A., że przystąpiła do Akcji „Warto być dobrym” – największej kampanii edukacyjno – społecznej organizowanej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz UNESCO.

Twórcą Akcji “Warto być dobrym” i jej organizatorem jest Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła”. Celem akcji jest kreowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych postaw i wzorców pomocy, poszanowania innych, odpowiedzialności oraz rozpowszechnianie idei wolontariatu.

Głównym elementem kampanii jest konkurs skierowany do uczniów 1500 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczniowie szkół zgłoszonych do konkursu rywalizują w spełnianiu dobrych uczynków w trzech kategoriach. Pierwsza z nich to pomoc drugiemu człowiekowi, druga to zaangażowanie w środowisko klasy i społeczność lokalną, a ostatnia to działania globalne na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska. Finał konkursu odbędzie się wraz z końcem roku szkolnego, kiedy to uczniowie każdej klasy wraz z wychowawcą wybiorą ucznia, który w ich ocenie uczynił najwięcej dobra spośród uczniów danej szkoły. Wśród finalistów każdej szkoły rozlosowana zostanie nagroda główna zakupiona ze środków sponsorskich. Ponadto każdy uczeń spełniający swoje zobowiązania otrzyma członkostwo w OKI Klubie, powołanym do promowania młodzieży będącej przykładem dla innych.

Spółka zdecydowała się wesprzeć Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach. W ten sposób pomaga czyniącym dobro, mając nadzieję, że Akcja „Warto być dobrym” przyczyni się do popularyzacji jej szczytnych wartości wśród młodego pokolenia Polaków.

Szczegółowe informacje o Akcji: www.wartobycdobrym.pl

Źródło: www.introl.pl