Miło nam poinformować, iż INTROL S.A. znalazł się w rankingu Tygodnika “WPROST” wśród najlepszych spółek, które systematycznie wynagradzają inwestorów. Nasza Spółka znalazła się na 23 miejscu (wśród 40 najlepszych podmiotów). Dziękujemy za wyróżnienie!

“WPROST” postanowił przyjrzeć się emitentom, którzy od lat i systematycznie wypłacają dywidendę. Z zebranych przez Redakcję tygodnika danych wyniknęło, iż na GPW jest 40 podmiotów, które w ciągu ostatnich 4 lat wypłacały dywidendy i zadeklarowały, że zrobią to również w tym roku. INTROL jest wśród nich.

Ranking “WPROST” powstał na podstawie analizy parametrów finansowych firm oraz wpływu dywidend na wyniki inwestycji. Pod uwagę wzięto rentowność netto, wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE), poziom zadłużenia, dynamikę zysków i przychodów za ostatni rok. Pod uwagę wzięto również stopę proponowanej dywidendy za bieżący okres oraz wpływ wypłacanej latach poprzednich na wyniki inwestycji.