Z dniem 03 marca firma JCommerce podpisała ramową umowę o współpracy
w zakresie prowadzenia szkoleń z Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie.

Instytut Łączności prowadzi już działalność szkoleniową,a poprzez nawiązaną współpracę oraz pozytywne dotychczasowe doświadczenia z firmą JCommerce, chce poszerzyć ofertę, świadcząc na rzecz swoich klientów następujące usługi szkoleniowe z zakresu Business Intelligence:

IBM Cognos Query Studio;
IBM Cognos Report Studio;
IBM Cognos Event Studio;
IBM Cognos Framework Manager;
SAP BusinessObjects;
Integracja danych w oparciu o MS SQL Server Integration Services;
Raportowanie i analiza danych w oparciu o Microsoft SQL Server Reporting Services

Źródło: www.jcommerce.pl