Z końcem listopada firma JCommerce zakończyła wdrożenie aplikacji wspierającej wewnętrzne procesy w ING Banku Śląskim. System wykonywany został z wykorzystaniem technologii J2EE i Oracle Warehouse Builder. Warstwa raportowa systemu zrealizowana została w IBM Cognos Business Intelligence.

Dzięki wdrożeniu dedykowanej aplikacji została zapewniona pełna i przejrzysta wizualizacja procesów w sieci oddziałów z podziałem na kilkanaście regionów Polski. Szybko osiągalna możliwość przekrojowej analizy danych zapewnia dostęp do spójnych i wiarygodnych informacji, na podstawie których można podjąć właściwe decyzje i działania. System jest zintegrowany z hurtownią danych, z której za pomocą procesów ETL-owych pobierane są pożądane dane. Sprawny dostęp do informacji, raportów i analiz umożliwia natomiast zastosowane narzędzie – IBM Cognos Express.

Źródło: www.jcommerce.pl