Dzięki stałemu kontaktowi z Klientem – Toyota Motor Poland – JCommerce S.A. sprawnie zorganizowa ł cykl szkoleń z zakresu zakupionych wcześniej licencji SAP BusinessObjects.

Oferta Spółki konkurowała z SAP Polska, co po raz kolejny potwierdziło wysoki poziom posiadanych kompetencji.

Toyota to jeden z największych producentów samochodów na świecie. W 2006 r. sprzedano ponad 8,8 mln modeli tej marki na pięciu kontynentach. Toyota znajduje się wśród 10 najlepszych światowych przedsiębiorstw na liście Fortune Global 500.

Źródło: www.jcommerce.pl