Spółka Grupy INTROL S.A., JCommerce S.A. rozpoczęła realizację projektu dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Projekt dotyczy budowy internetowej platformy informacyjno-komunikacyjnej (PIK).

PIK powstaje jako część projektu Opracowania planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 na obszarze Polski. Platforma będzie wspierać procesy związane z przygotowaniem oraz publikowaniem dokumentacji tworzonej na potrzeby projektu oraz stanowić jego wizytówkę. Docelowo PIK ma stanowić kompendium wiedzy na temat obszarów chronionych w Polsce.
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie:

– zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000,
– kontroli procesu inwestycyjnego.

Ww. urząd realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku przyrodniczym i rejestrację organizacji w Systemie Ekozarządzania i Audytu EMAS. W kompetencjach GDOŚ jest również tworzenie sieci ENEA, odpowiedzialnej za wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy krajami UE oraz instytucjami wdrażającymi fundusze europejskie.

źródło: www.jcommerce.pl