Z dniem 2 lutego 2011 JCommerce S.A. zakończyła proces rewalidacji w ramach partnerstwa w programie Software ValueNet Business Partner firmy IBM w obszarze rozwiązań Infosphere i Cognos.

Tytuł partnerski jest przyznawany tym firmom, które potwierdziły poprzez certyfikaty firmowe i zespołu oraz referencje klientów wysokie kompetencje biznesowe i technologiczne w wybranych obszarach produktowych firmy IBM. Zakończenie niniejszego procesu potwierdza, iż JCommerce posiada kluczowe kompetencje i wiedzę w zakresie rozwiązań Business Intelligence firmy IBM.

Źródło: www.jcommerce.pl