Od początku lutego bieżącego roku grupa pracowników Spółki Introl SA zajmuje się pracami montażowo-elektrycznymi w nowo budowanym zakładzie kalcynacji* gipsu GYPTECH AB w hiszpańskim miasteczku Gelsa De Ebro, znajdującym się w sąsiedztwie Saragossy.

Prace rozpoczęły się drugiego lutego bieżącego roku. Introl SA zajmie się wykonaniem wszelkich koniecznych prac: od wykonania projektu technicznego tras kablowych, poprzez roboty montażowo-elektryczne, wraz z wykonaniem wszystkich elementów, które są istotne w poprawnej, bezpiecznej i spełniającej wszelkie niezbędne normy pracy.

Firma Introl odpowiada również za test bezawaryjności wykonanej instalacji, czynności kontrolne, wszelkie niezbędne próby i testy oparte na przepisach, kluczowe dla bezpieczeństwa i zgodne z wymaganiami producenckimi.

Wszyscy pracownicy, odpowiadający za wykonanie zlecenia, są gruntownie przeszkoleni oraz posiadają niezbędne kwalifikacje odpowiednie do wykonywania usługi montażu elektrycznego na terenie Hiszpanii.
Prace zgodnie z planem mają zakończyć się do końca maja 2009 roku.

*kalcynacja – ogrzewanie związku chemicznego poniżej jego temperatury topnienia w celu spowodowania częściowego rozkładu chemicznego tego związku poprzez usunięcie wody (lub innych substancji) z jego sieci krystalicznej, lub przeprowadzenie tego związku do związku prostszego z wydzieleniem lotnych substancji rozkładu (źródło:wikipedią)

c45c968fb9c30ee3de775c7f490b372e