Nowy certyfikat i możliwości uzyskane przez ważną Spółkę Grupy Kapitałowej INTROL S.A.

Na podstawie oceny przeprowadzonej przez Polskie Centrum Akredytacji w dniach 22-23 listopada 2010 roku w Laboratorium Pomiarowym firmy INTROL Sp. z o.o. w dniu 12 stycznia 2011 r. została podjęta decyzja o przedłużeniu akredytacji Nr AP 053 w rozszerzonym zakresie. Na mocy decyzji, rozszerzono zakres akredytacji o nowy personel potwierdzając kompetencje techniczne 8 osób będących pracownikami laboratorium.
Przedłużenie akredytacji skutkuje wydaniem nowego Certyfikatu akredytacji, który jest obowiązujący do 21 maja 2015 roku.

Zapraszamy na
www.laboratoriumintrol.pl

źródło: www.introl.pl