W dniach 25-27 czerwca 2010r. w Hotelu „Karolinka” ORW w Karpaczu miało miejsce seminarium branżowe „Nowe rozwiązania techniczne i technologiczne wpływające na wzrost efektywności pracy w bateriach koksowniczych”. Limatherm Sensor Sp. z o.o. należąca do Grupy Kapitałowej INTROL S.A., wzięła udział w ww. wydarzeniu.

W seminarium wzięli udział m.in. przedstawiciele: przemysłu koksowniczego: Koksownia „Przyjaźń” Sp. z o.o., WZK „Victoria” S.A., KK „Zabrze” S.A., ZK „Zdzieszowice” Sp. z o.o., ArcerolMittal Poland S.A. O/Kraków, Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o., BO-CARBO Sp. z o.o., jednostek badawczych oraz biur projektowych.

Podczas trzydniowego seminarium uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wystąpień i prezentacji dotyczącej tematyki seminarium. Firma Limatherm Sensor Sp. z o.o. przedstawiła prezentację „Pomiary temperatury w bateriach koksowniczych i nie tylko…”, która wzbudziła duże zainteresowanie słuchaczy seminarium.

W trakcie seminarium oraz w przerwach kawowych, na głównej sali konferencyjnej przy stoiskach każdej z firm, uczestnicy mogli porozmawiać z przedstawicielami Firm, zapytać o szczegóły techniczne produktów, pobrać materiały katalogowe bądź zasygnalizować konkretny problem do rozwiązania.

Dodatkowej integracji grupy po kilku godzinach wykładów i prezentacji służyły zawody kręglarskie z ciekawymi nagrodami oraz wyprawa na Śnieżkę zorganizowana w kolejnym dniu Sympozjum.

Całość seminarium zamknięta została blokiem dyskusyjnym na temat aktualnych i przyszłych rozwiązań technicznych w koksownictwie.