INTROL SA zrealizował kolejny etap kontraktu w Starachowicach.
Starachowicki kontrakt, warty ponad 5 mln EURO powoli dobiega końca. Katowicka Spółka realizuje go od ok. 2 lat. Modernizacja stacji uzdatniania wody i pompowni “Majówka” (w jej zakres wchodziło m.in wykonanie nowej chlorowni, modernizacja budynku pompowni, instalacja budynku energetycznego oraz agregatu prądotwórczego) została zakończona sukcesem.
Inwestycja ma na celu unowocześnienie infrastruktury, dostarczającej wodę pitną do Starachowic oraz okolicznych gmin.