Informujemy, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTROL S.A. odbędzie się 23 marca 2017 r. Wszelkie istotne informacje, w tym porządek obrad, projekty uchwał, formularze i pozostałe dokumenty można znaleźć na łamach naszego serwisu internetowego: https://introlsa.pl/zwolanie-wza/