Firma Kajima Poland Sp z o.o. była projektantem i generalnym wykonawcą inwestycji dotyczącej budowy fabryki NGK Ceramics Polska w Dąbrowie Górniczej – Tucznawie. Spółka Grupy INTROL wraz z firmą INITEL Sp. z o.o. (Konsorcjum) otrzymała zlecenie na kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, wykonanie prac koordynacyjno-projektowych koniecznych do realizacji zadania oraz bieżącą konserwację oraz utrzymanie instalacji elektrycznej zaplecza i placu budowy. Prace rozpoczęte w grudniu 2015 roku, zostały zakończone w grudniu 2016 roku.

Zakres prac:

• wykonanie systemów teletechnicznych: SSP, DSO, KD, CCTV, LAN, Interkom, z wyłączeniem systemu BMS
• wykonanie systemów instalacji elektrycznych, w tym: dostawa, montaż, podłączenie i uruchomienie SN, RGnn, rozdzielnic nn, UPSów, opraw oświetleniowych, opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, transformatorów, mostów szynowych i szynoprzewodów, tras kablowych, WLZtów, osprzętu elektroinstalacyjnego.

Typ projektu Inteligentne budynki
Termin realizacji 2015-2016
Klient/Inwestor Kajima Poland Sp. z o.o.