Nasza technologia na Gigablok – Katowice.
Realicja w zakresie automatyki na terenie oczyszczalni ścieków w Katowicach – Szopienicach.

31 marca bieżącego roku dobiega końca realizacja Introlu na terenie katowickiej oczyszczalni ścieków „Gigablok“, do której trafiają nieczystości ok. 100.000 mieszkańców Katowic.

Spółka Introl SA odpowiadała za kompleksową realizację robót w zakresie AKPiA.
-Na terenie katowickiego Gigabloku wykonaliśmy instalacje w zakresie automatyki, układy sterowania i wizualizacji. Poza tym nasza firma odpowiadała za stworzenie systemu telewizji przemysłowej, telefonii stacjonarnej i przenośnej na terenie oczyszczalni oraz całościowy montaż systemu detekcji pożarowej– mówi Błażej Siedlecki, kierownik róbót Introl SA

Oczyszczalnia po przebudowie robi wrażenie na osobie z zewnątrz: 34.500 m³ mocy przerobowych na dzień; bardzo duża powierzchnia, na której znajdują się obiekty oczyszczalni, nowoczesne budynki, 5 osadników: dwa wstępne, trzy wtórne, cztery zagęszczacze osadu, osobny kanał burzowy, zbiorniki reaktora biologicznego o kilkumetrowej głębokości oraz dwie komory fermentacji przyciągają uwagę postronnego obserwatora.
Zastosowane nowe technologie pozwalają na lepszą ochronę środowiska i skuteczniejsze niż do tej pory usuwanie zanieczyszczeń. Biologiczny gaz, wytworzony podczas procesu fermentacji pełni funkcję energetyczną: ogrzewa budynki administracyjne na terenie zakładu, dostarcza ciepła wykorzystywanego w procesach technologicznych oraz jest wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej.
Dla Spółki Introl SA instalacja wykonywana na Gigabloku stanowi kolejny z ważnych projektów związanych z ochroną środowiska.