W dniu 17 czerwca br. w Chorzowie – Batorym nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku biurowo – administracyjnego przy ul. 16 Lipca 12, oraz hali produkcyjnej należącej do Energomontażu Chorzów – Spółki będącej ważnym ogniwem Grupy Kapitałowej INTROL S.A.

Ww. wydarzenie miało uroczysty charakter. W uroczystości wzięło udział wielu zaproszonych gości: prezesi Energomontażu i INTROLU S.A. – Krzysztof Jeziorowski i Piotr Jeziorowski ,wice prezes zarządu INTROL S.A. Włodzmierz Bartold, dwaj główni Akcjonariusze INTROLU S.A: Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – Wiesław Kapral oraz Józef Bodziony; samorządowcy: prezydent Chorzowa Marek Kopel, wiceprezydent Joachim Otte i wielu innych gości.

Goście tłumnie przybyli pod nową halę produkcyjną Spółki. Po przywitaniu głos zabrali Prezes Spółki Krzysztof Jeziorowski oraz Dyrektor ds. Kontraktów Energomontażu Chorzów, Arkadiusz Skotnica, przedstawiając zebranym kilka informacji nt. inwestycji, historii Spółki oraz jej roli w Grupie Kapitałowej INTROL S.A.

Po uroczystym przecięciu wstęgi i poświęceniu hali goście przystąpili do zwiedzania obiektu. Hala produkcyjna w pełni odpowiada potrzebom Energomontażu Chorzów w zakresie produkcyjno – logistycznym. Goście oglądali park maszynowy, na który składają się m.in. wypalarka plazmowa do wycinania elementów stalowych, maszyny do obróbki skrawaniem itd.).

Drugi oddany do użytku budynek stanowi zaplecze administracyjno – biurowe chorzowskiej Spółki. Po wygłoszeniu okolicznościowych przemówień goście zapoznali się z multimedialną prezentacją, przedstawiającą etapy budowy nowej siedziby, był również czas na zadawanie pytań i dyskusję.

Uroczystość zakończył wspólny poczęstunek, w którym wzięli udział zaproszeni goście.