Informujemy, iż od 25 lipca PWP Katowice Sp. z o.o. – Spółka specjalizująca się w dostawach i produckcji wysokiej jakości urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków, zagęszczania i odwadniania osadu, przepompowni ścieków i pomp ma nową siedzibę w Mysłowicach. Poniżej znajdą Państwo dane teleadresowe:

Nowy adres biura oraz hali :
Ul. Katowicka 60
41-400 Mysłowice