Informujemy, iż w dniu 8 lutego 2011 r. podpisano umowę pomiędzy INTROLEM S.A. a Spółką Energetyczną JASTRZĘBIE S.A. Przedmiotem umowy jest kompleksowa budowa zamkniętej instalacji pneumatycznego podawania biomasy do kotłów OP-140 w Spółce Energetycznej Jastrzębie S.A., na terenie Elektrociepłowni Zofiówka w systemie „pod klucz”.

Wartość przedmiotu umowy wynosi 9 900 000 PLN netto (12 177 000 PLN brutto).