Uprzejmie informujemy, iż 10 czerwca 2015 r. będzie miało miejsce Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A.

O szczegółach związanych z ww. wydarzeniem oraz dodatkowymi materiałami dla akcjonariuszy (w tym formularze) informujemy na łamach TEJ zakładki