Uprzejmie informujemy, iż 2 czerwca 2016 r. będzie miało miejsce Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. O szczegółach związanych z tym wydarzeniem oraz dodatkowymi materiałami dla akcjonariuszy (w tym formularze) informujemy na łamach TEJ zakładki.