Z satysfakcją informujemy  o podpisaniu zlecenia pomiędzy Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k.,  a spółką należącą do Grupy INTROL –  IB Systems Sp. z o.o.
Przedmiotem zlecenia jest projektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie systemu sygnalizacji pożaru, utrzymania ruchu wraz z niezbędnymi przeglądami oraz podręcznym sprzętem gaśniczym i znakami ppoż, w ramach projektu „Budowa bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole”, na terenie Elektrowni Opole. Wartość przedmiotu zlecenia wynosi ponad 13 mln złotych netto. Termin wykonania przedmiotu zlecenia upływa 31 marca 2019 r.