Zarząd INTROL S.A. w dniu 19 października 2018 r. otrzymał od Domu Maklerskiego BDM S.A. informację, iż na łamach serwisu internetowego PAP Biznes (www.biznes.pap.pl) opublikowano komunikat dotyczący wyników oferty zakupu akcji INTROL S.A.

Treść komunikatu PAP brzmi następująco:

„Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, jako podmiot pośredniczący w Ofercie zakupu 500.000 akcji INTROL Spółka Akcyjna (dalej: Akcje), opublikowanej w dniu 24 września 2018 r. informuje, że w wyniku realizacji w/w Oferty zawarto w dniu 19 października 2018 r. transakcje, których przedmiotem było 500.000 Akcji. Ilość akcji na jaką złożono zapisy sprzedaży przekroczyła ilość Akcji na jaką została ogłoszona Oferta, co spowodowało redukcję zapisów, której średni poziom wyniósł 88,05%.” O niniejszym wydarzeniu INTROL S.A. poinformował również raportem bieżącym 43/2018 w dniu 19 października 2018 r.