Uprzejmie informujemy, iż doszło do zmiany umowy Spółki Elektromontaż -3 Katowice
Sp. z o.o.w zakresie zmiany nazwy – powstał INTROL 4 TECH Sp. z o.o.

Siedzibą INTROL 4 TECH jest Chorzów. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest projektowanie i budowa instalacji do: uzdatniania wody pitnej i technologicznej, neutralizacji ścieków, gospodarki osadowej i oczyszczania powietrza; działalność doradcza w zakresie ochrony środowiska i energetyki oraz rozwijanie kontaktów z firmami partnerskimi polskimi i zagranicznymi, w tym poprzez prowadzenie przedstawicielstw.