PWP Katowice, Spółka będąca częścią Grupy INTROL realizuje kontrakt wartości 880.000 tysięcy EURO. Głównym zadaniem inwestycji jest poprawa gospodarki wodno – ściekowej gminy Bytom.

Zakres robót Spółki obejmuje dostarczenie nowoczesnych technologii i urządzeń. Inwestycja obejmuje następujące obszary: stworzenie stacji mechanicznego oczyszczania “SMO, pośredniej przepompowni ścieków “PPS”, komory przepływomierzy “KP”, zbiornika wyrównawczego z hydrofornią “ZWH”, komory rozdziału “KR”, dwóch reaktorów biologicznych “ELA 1” i “ELA 2”, stacji dmuchaw “SD”, pompowni części pływających “PCP”, stacji odwadniania osadu “SOO”. Prócz tego Spółka odpowiada za stworzenie sieci technologicznej oraz rozruch inwestycji. Za prace stricte budowlane odpowiada firma AWBUD Sp. z o.o.
Realizacja inwestycji dobiegnie końca 31 grudnia 2009 roku.

PWP Katowice Sp. z o.o w Grupie INTROL zajmuje się produkcją nowoczesnych urządzeń dla oczyszczalni ścieków. W.w urządzenia spełniają najwyższe standardy jakościowe, co potwierdzają uzyskane certyfikaty i aprobaty techniczne.