Realizacja wartego ponad 5 milionów EURO kontraktu dobiegła końca. Nasza Spółka inwestycję zrealizowała przed oficjalnym, listopadowym terminem, po ponad dwóch latach pracy – umowa kontraktowa została podpisana 27 lipca 2007 roku.
Oficjalne uroczystości rozpoczęły się w piątkowy poranek, 18 września. INTROL SA reprezentowany był przez Prezesa Zarządu Spółki, Piotra Jeziorowskiego oraz Ludwika Jendrykę, szefa kontraktu na modernizację ujęcia wody dla Starachowic. W obecności wielu zaproszonych gości, prezydenta Starachowic, działaczy samorządowych i dostojników kościelnych prezes PWiK Sp. z o.o, Robert Pastuszka oficjalnie powitał wszystkich zaproszonych na uroczystość oraz zaprezentował zmodernizowane, jak i zbudowane od podstaw obiekty na terenie „Trąbowca” i „Majówki”, zapraszając na zwiedzenie oddanych do użytku obiektów.
Po obejrzeniu nowych obiektów zaproszeni goście udali się do starachowickiego hotelu „Senator”, gdzie miała miejsce oficjalna część inwestycji, podziękowania dla wykonawców kontraktu oraz krótkie prezentacje firm, biorących udział w projekcie.

Głównym celem inwestycji było unowocześnienie infrastruktury oraz zapewnienie bezpieczeństwa ciągłości dostaw wody pitnej dla mieszkańców Starachowic oraz sąsiednich powiatów. Całkowita wymiana instalacji technologicznej (pompy, armatura, rury) oraz elektrycznej (rozdzielnie SN, NN, okablowanie) realizowana była przy zachowaniu ciągłości pracy pompowni bez przerywania dostaw wody dla miasta Starachowice.

Pełny zakres robót realizowanych przez INTROL SA obejmował prace w ujęciu wody Trębowiec (m.in. wymianę pomp głębinowych, wymianę rurociągów i armatury, wyposażenie ujęć wody w urządzenia pomiarowe i sterownicze oraz wymianę rurociągów tzw „wody surowej); prace w stacji uzdatniania wody Trębowiec (m.in. wymiana drenażu filtracyjnego, wymiana złóż filtracyjnych, zamontowanie dmuchaw do płukania filtrów, instalacja agregatu prądotwórczego, modernizacja budynku stacji uzdatniania wody); prace w pompowni „Majówka” (m.in. wykonanie nowej chlorowni, modernizacja budynku pompowni, instalacja budynku energetycznego oraz agregatu prądotwórczego).